مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ذات اربعواربعین...


معنی ذات اربعواربعین...

ذات اربعواربعین . [ ت ُ اَ ب َ وَ اَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) هزارپای .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ذات اربعواربعین... اینجا را کلیک کنید

هم معنی ذات اربعواربعین...


ترجمه ذات اربعواربعین...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ذات اربعواربعین...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ذات احدال

ذات احدال . [ ت ُ اَ ] (اِخ ) موضعی است براه مکه در وادی موسوم به صفرا. و در سیر، ذات اجدال آمده است با جیم معجمة.

معنی ذات

ذات . (ع اِ) تأنیث ذو. صاحب . مالک . دارا. خداوند. و تثنیه ٔ آن ذواتا. و ج ، ذوات : امراءة ذات مال . || مؤلف آنندراج آرد: ذات : بالفتح ، بمعنی صاحب و خداوند و به معنی هستی و حقیقت هر چیز و نفس هر شی

معنی ذات الاثیلة

ذات الاثیلة. [ تُل ْ اَ ل َ / تُل ْ اُ ث َ ل َ ] (اِخ ) نام موضعی است .

معنی ذات الاسم

ذات الاسم . [ تُل ْ اِ ] (اِخ ) قریه ای به شرقیه ٔ مصر.

معنی ذات آرام

ذات آرام . [ ت ُ ] (اِخ ) نام کوهی است به دیار ضُباب . (منتهی الارب ). اَکیمةُ دون الحوأب . (المزهر سیوطی ). اَکمةُ دون الحوأب لبنی ابی بکر. (المرصع). و یاقوت در معجم البلدان گوید: کانّه جمع أرم و

معنی ذات الاقبر

ذات الاقبر. [ تُل ْ اَ ب َ ] (اِخ ) هی جبل ٌ به نعمان . (المرصع).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: