مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضن ء


معنی ضن ء

ضن ء. [ ض ِن ْءْ / ض َن ْءْ ] (ع اِ) اصل و جایگاه . گویند: هو فی ضن ء صدق . || کان . (منتهی الارب ). معدن .

معنی ضن ء- ترجمه ضن ء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضن ء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضن ء


ترجمه ضن ء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضن ءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضنبر

ضنبر. [ ضَم ْب َ ] (اِخ ) نام مردی . (منتهی الارب ).

معنی ضمیم

ضمیم . [ ض َ ] (اِخ ) از قرای یمن بناحیه ٔ جهران از اعمال صنعاء. (معجم البلدان ).

معنی ضنانت

ضنانت . [ ض َ ن َ ] (ع مص ) ضِن ّ. زفت گردیدن و زفتی کردن . بخیلی کردن . (تاج المصادر) (زوزنی ). بخل ورزیدن . بخیلی . (دهار). بخل .

معنی ضناکة

ضناکة. [ ض َ ک َ ] (ع مص ) ضَنک . ضُنوکة. تنگ شدن . (منتهی الارب ). تنگ عیش شدن . (تاج المصادر). || سست رای و ضعیف عقل و سست بدن و سست جان گردیدن . || ضُنِک َ (مجهولاً)؛ بزکام گرفتار گشت . (منتهی الار

معنی ضناء

ضناء. [ ض َ ] (ع مص ) ضَنی . بسیاربچه شدن زن . (منتهی الارب ).

معنی ضناک

ضناک . [ ض َ / ض ِ ] (ع ص ) زن پرگوشت . زن درشت . (منتهی الارب ). زن آگنده گوشت . (منتخب اللغات ) (مهذب الاسماء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: