مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضنبر


معنی ضنبر

ضنبر. [ ضَم ْب َ ] (اِخ ) نام مردی . (منتهی الارب ).

معنی ضنبر- ترجمه ضنبر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضنبر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضنبر


ترجمه ضنبر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضنبرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضنکان

ضنکان . [ ض َ ] (اِخ ) رودباری است در پائین سراة، آبش بدریا ریزد، و آن یکی از مخلافهای یمن است . (معجم البلدان ).

معنی ضنان

ضنان . [ ض َن ْ نا ] (اِخ ) ابن باز. شاعر است . (منتهی الارب ).

معنی ضنة

ضنة. [ ض ِن ْ ن َ ] (اِخ ) نام پنج قبیله است : ضنةبن سعد در قضاعة و ضنةبن عبداﷲ درعذرة و ضنةبن حلاّف در اسد و ضنةبن خزیمة و ضنةبن العاص در ازد و ضنةبن عبداﷲ در نُمیر. (منتهی الارب ).

معنی ضنط

ضنط. [ ض َ ن َ ] (ع اِ) پِه . پیه . (منتهی الارب ). شحم .

معنی ضنانت

ضنانت . [ ض َ ن َ ] (ع مص ) ضِن ّ. زفت گردیدن و زفتی کردن . بخیلی کردن . (تاج المصادر) (زوزنی ). بخل ورزیدن . بخیلی . (دهار). بخل .

معنی ضنک

ضنک . [ ض َ ] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: