مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضناک


معنی ضناک

ضناک . [ ض ُ ] (ع اِ) زکام . (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات ). ضُنکة. (منتهی الارب ). چایمان . چاییدگی . سرماخوردگی .

معنی ضناک- ترجمه ضناک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضناک اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضناک


ترجمه ضناک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضناکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضنبر

ضنبر. [ ضَم ْب َ ] (اِخ ) نام مردی . (منتهی الارب ).

معنی ضنبس

ضنبس . [ ضِم ْ ب ِ ] (ع ص ) سست بطش . || زود شکسته شونده . || سست . (منتهی الارب ). || مرد سست گوشتین . (مهذب الاسماء). || فرومایه . || زودرنج . (منتهی الارب ).

معنی ضن

ضن . [ ض َ نِن ْ ] (ع ص ) بیمار. گویند: ترکته ضنی ً و ضنیاً. (منتهی الارب ). ج ، اَضْناء.

معنی ضناکة

ضناکة. [ ض َ ک َ ] (ع مص ) ضَنک . ضُنوکة. تنگ شدن . (منتهی الارب ). تنگ عیش شدن . (تاج المصادر). || سست رای و ضعیف عقل و سست بدن و سست جان گردیدن . || ضُنِک َ (مجهولاً)؛ بزکام گرفتار گشت . (منتهی الار

معنی ضنأکة

ضنأکة. [ض ُ ءَ ک َ ] (ع ص ) تأنیث ضُنْاءَک . (منتهی الارب ).

معنی ضناک

ضناک . [ ض ِ ] (ع ص ) استوارخلقت . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). توانا. قوی (مذکر و مؤنث در وی یکسانست ). || زن گران سرین (اصمعی گوید شتر را نیز گویند). (منتهی الارب ). گران کفل . (منتخب اللغات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter