مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضناک


معنی ضناک

ضناک . [ ض ُ ] (ع اِ) زکام . (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات ). ضُنکة. (منتهی الارب ). چایمان . چاییدگی . سرماخوردگی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضناک اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضناک


ترجمه ضناک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضناکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضن

ضن . [ ض َ نِن ْ ] (ع ص ) بیمار. گویند: ترکته ضنی ً و ضنیاً. (منتهی الارب ). ج ، اَضْناء.

معنی ضناط

ضناط. [ ض ِ ] (ع مص ) بسیار انبوهی کردن بر چاه و مانند آن . (منتهی الارب ).

معنی ضن ء

ضن ء. [ ض ِن ْءْ / ض َن ْءْ ] (ع اِ) اصل و جایگاه . گویند: هو فی ضن ء صدق . || کان . (منتهی الارب ). معدن .

معنی ضنب

ضنب . [ ضَمْب ْ ] (ع مص ) کوفتن کسی را بزمین . || گرفتن چیزی را. (منتهی الارب ).

معنی ضنبر

ضنبر. [ ضَم ْب َ ] (اِخ ) نام مردی . (منتهی الارب ).

معنی ضنأکة

ضنأکة. [ض ُ ءَ ک َ ] (ع ص ) تأنیث ضُنْاءَک . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<