مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمزر


معنی ضمزر

ضمزر. [ ض ِزِ ] (ع ص ) شتر ماده ٔ توانا و قوی . (منتهی الارب ).

معنی ضمزر- ترجمه ضمزر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمزر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمزر


ترجمه ضمزر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمزرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمروط

ضمروط. [ ض ُ ] (ع اِ) پوشیدنگاه . جای تنگ و پنهان . (منتهی الارب ). تنگنای .

معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ )رجوع به عمروبن امیة شود. (الاعلام زرکلی ج 2 ص 441).

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (اِخ ) ابوالحصین المرّی . مردی از عرب که در یوم المریقب به دست عنترة الفوارس کشته شد. (عقد الفرید ج 6 ص 19 و 20 و 25).

معنی ضمضم

ضمضم . [ض َ ض َ ] (اِخ ) ابن جوس . تابعی است . (منتهی الارب ).

معنی ضمضمة

ضمضمة. [ ض َ ض َ م َ] (ع مص ) شجاع کردن دل خود را. || گرفتن همه را. || بانگ زدن شیر. (منتهی الارب ).

معنی ضمزرة

ضمزرة. [ ض َ زَ رَ ] (ع مص ) سخت و درشت شدن زمین بر کسی . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: