مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمری


معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ ) شاعری عرب ، معاصر معن بن زائدة. (الموشح مرزبانی ص 254).

معنی ضمری- ترجمه ضمری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمری اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمری


ترجمه ضمری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمرز

ضمرز. [ ض ِ رِ ] (ع ص ) ناقه ٔ کلان سال . ناقه ٔ کلان سال کم شیر قوی . (منتهی الارب ). اشتر قوی . (مهذب الاسماء).

معنی ضمروط

ضمروط. [ ض ُ ] (ع اِ) پوشیدنگاه . جای تنگ و پنهان . (منتهی الارب ). تنگنای .

معنی ضمز

ضمز. [ ض َ ] (ع مص ) خاموش ماندن و حرفی نزدن . (منتهی الارب ). خاموش شدن . (زوزنی ). خاموش بودن . (تاج المصادر). سخن ناگفتن وخاموش بودن . (منتخب اللغات ). || فروبردن لقمه را. || نگاه داشتن شتر دبه را

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (ع ص ) مرد خشمناک . (منتهی الارب ). خشمگین . ج ، ضماضم . (مهذب الاسماء). || شیر خشم آلود. || مرد تندار آمیزنده هر چیز را. (منتهی الارب ).

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (اِخ ) ابن عمرو غفاری . از یاران ابوسفیان است . صاحب کتاب حبیب السیر در سبب غزوه ٔ بدر گوید : هنگامی که ابوسفیان با قریشیان و اموال فراوان از شام بازگشته متوجه مکه ٔ مکرمه بودند،

معنی ضمس

ضمس . [ ض َ ] (ع مص ) آهسته و نرم خائیدن . (منتهی الارب ). جاویدن خفیه و پنهان . (منتخب اللغات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter