مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمری


معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ ) شاعری عرب ، معاصر معن بن زائدة. (الموشح مرزبانی ص 254).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمری اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمری


ترجمه ضمری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمضم

ضمضم . [ض َ ض َ ] (اِخ ) ابن جوس . تابعی است . (منتهی الارب ).

معنی ضمرز

ضمرز. [ ض ِ رِ ] (ع ص ) ناقه ٔ کلان سال . ناقه ٔ کلان سال کم شیر قوی . (منتهی الارب ). اشتر قوی . (مهذب الاسماء).

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (اِخ ) ابن حارث . صحابی است . (منتهی الارب ).

معنی ضمرزة

ضمرزة. [ ض َ رَ زَ ] (ع مص ) درشت گردیدن بلد بر کسی و سخت شدن . || درشت شدن و سخت گردیدن قبر بر کسی . (منتهی الارب ).

معنی ضمز

ضمز. [ ض َ ] (ع ص ، اِ) جای درشت . || پشته ٔ دشوارگذار. || پشته ٔپست . || هر کوه جداگانه که در آن سنگ سرخ و سخت باشد و در آن خاک و گل نبود. (منتهی الارب ).

معنی ضمس

ضمس . [ ض َ ] (ع ص ) دشوار و سخت . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: