مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمرز


معنی ضمرز

ضمرز. [ ض َ رَ ] (ع اِ) شیربیشه . || زمین سخت درشت . (منتهی الارب ).

معنی ضمرز- ترجمه ضمرز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمرز اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمرز


ترجمه ضمرز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمرزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمروط

ضمروط. [ ض ُ ] (ع اِ) پوشیدنگاه . جای تنگ و پنهان . (منتهی الارب ). تنگنای .

معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ ) شاعری عرب ، معاصر معن بن زائدة. (الموشح مرزبانی ص 254).

معنی ضمرز

ضمرز. [ ض ِ رِ ] (ع ص ) ناقه ٔ کلان سال . ناقه ٔ کلان سال کم شیر قوی . (منتهی الارب ). اشتر قوی . (مهذب الاسماء).

معنی ضمزر

ضمزر. [ ض َ زَ ] (ع ص ) زمین سخت . || زن درشت . || (اِ) شیر بیشه . || (اِخ ) شترماده ای است . (منتهی الارب ).

معنی ضمس

ضمس . [ ض َ ] (ع ص ) دشوار و سخت . (منتهی الارب ).

معنی ضمضام

ضمضام . [ ض َ ] (ع ص ) آنکه فراهم آورد و احاطه کند هر چیز را. (منتهی الارب ).چیزی که بر چیز دیگر مشتمل باشد. (منتخب اللغات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: