مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمرزة


معنی ضمرزة

ضمرزة. [ ض َ رَ زَ ] (ع مص ) درشت گردیدن بلد بر کسی و سخت شدن . || درشت شدن و سخت گردیدن قبر بر کسی . (منتهی الارب ).

معنی ضمرزة- ترجمه ضمرزة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمرزة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمرزة


ترجمه ضمرزة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمرزةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ )ابن ربیعة، الرملی فلسطینی ، ابوعبداﷲ. تابعی است .

معنی ضمرز

ضمرز. [ ض َ رَ ] (ع اِ) شیربیشه . || زمین سخت درشت . (منتهی الارب ).

معنی ضمروط

ضمروط. [ ض ُ ] (ع اِ) پوشیدنگاه . جای تنگ و پنهان . (منتهی الارب ). تنگنای .

معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ )رجوع به عمروبن امیة شود. (الاعلام زرکلی ج 2 ص 441).

معنی ضمز

ضمز. [ ض َ ] (ع مص ) خاموش ماندن و حرفی نزدن . (منتهی الارب ). خاموش شدن . (زوزنی ). خاموش بودن . (تاج المصادر). سخن ناگفتن وخاموش بودن . (منتخب اللغات ). || فروبردن لقمه را. || نگاه داشتن شتر دبه را

معنی ضمزرة

ضمزرة. [ ض َ زَ رَ ] (ع مص ) سخت و درشت شدن زمین بر کسی . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter