مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمرزة


معنی ضمرزة

ضمرزة. [ ض َ رَ زَ ] (ع مص ) درشت گردیدن بلد بر کسی و سخت شدن . || درشت شدن و سخت گردیدن قبر بر کسی . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمرزة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمرزة


ترجمه ضمرزة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمرزةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض ُ م َ ض ِ ] (ع ص ) ضُماضم . شیر خشم آلود ودلیر. شیر که آمیزد هر چیز را (؟). (منتهی الارب ).

معنی ضمس

ضمس . [ ض َ ] (ع مص ) آهسته و نرم خائیدن . (منتهی الارب ). جاویدن خفیه و پنهان . (منتخب اللغات ).

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (اِخ ) ابن عمرو غفاری . از یاران ابوسفیان است . صاحب کتاب حبیب السیر در سبب غزوه ٔ بدر گوید : هنگامی که ابوسفیان با قریشیان و اموال فراوان از شام بازگشته متوجه مکه ٔ مکرمه بودند،

معنی ضمضم

ضمضم . [ ض َ ض َ ] (ع ص ) مرد خشمناک . (منتهی الارب ). خشمگین . ج ، ضماضم . (مهذب الاسماء). || شیر خشم آلود. || مرد تندار آمیزنده هر چیز را. (منتهی الارب ).

معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ )رجوع به عمروبن امیة شود. (الاعلام زرکلی ج 2 ص 441).

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ ) الحروری . از معاصرین جعفربن یحیی . عمروبن مسعدة به وی نامه نوشت و جعفربن یحیی بر پشت آن توقیع کرد: اذا کان الاکثار ابلغ کان الایجاز تقصیراً و اذا کان الایجاز کافیاً کان الاکثار

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: