مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمرزة


معنی ضمرزة

ضمرزة. [ ض َ رَ زَ ] (ع ص ) زمین درشت . سنگلاخ سوخته که در شب رفته نشود. || زن درشت خوی . (منتهی الارب ).

معنی ضمرزة- ترجمه ضمرزة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمرزة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمرزة


ترجمه ضمرزة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمرزةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمری

ضمری . [ ض َ ] (اِخ )رجوع به عمروبن امیة شود. (الاعلام زرکلی ج 2 ص 441).

معنی ضمس

ضمس . [ ض َ ] (ع مص ) آهسته و نرم خائیدن . (منتهی الارب ). جاویدن خفیه و پنهان . (منتخب اللغات ).

معنی ضمزرة

ضمزرة. [ ض َ زَ رَ ] (ع مص ) سخت و درشت شدن زمین بر کسی . (منتهی الارب ).

معنی ضمضام

ضمضام . [ ض َ ] (ع ص ) آنکه فراهم آورد و احاطه کند هر چیز را. (منتهی الارب ).چیزی که بر چیز دیگر مشتمل باشد. (منتخب اللغات ).

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ](اِخ ) ابن حبیب ، ابوعتبة. تابعی است . صاحب عیون الاخبار گوید: عن ضمرةبن حبیب انه قال : کان اشیاخنا یستحبون النکاح یوم الجمعة.

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ ) ابن ربیعة. محدث است و از ابن شوذب و ریان بن مسلم و سری بن یحیی و غیرهم روایت کند. رجوع به المصاحف ص 132 و 177 و سیره ٔ عمربن عبدالعزیز شود. صاحب عیون الاخبار گوید: ضمرةبن ربیعة

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter