مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضمران


معنی ضمران

ضمران . [ ض ُ ] (اِخ ) سگی است ، یا ماده سگی . (منتهی الارب ). نام سگی است . (مهذب الاسماء).

معنی ضمران- ترجمه ضمران برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضمران اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضمران


ترجمه ضمران


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضمرانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ )ابن ربیعة، الرملی فلسطینی ، ابوعبداﷲ. تابعی است .

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ](اِخ ) ابن حبیب ، ابوعتبة. تابعی است . صاحب عیون الاخبار گوید: عن ضمرةبن حبیب انه قال : کان اشیاخنا یستحبون النکاح یوم الجمعة.

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ ) الحروری . از معاصرین جعفربن یحیی . عمروبن مسعدة به وی نامه نوشت و جعفربن یحیی بر پشت آن توقیع کرد: اذا کان الاکثار ابلغ کان الایجاز تقصیراً و اذا کان الایجاز کافیاً کان الاکثار

معنی ضمرة

ضمرة. [ ض ُ رَ] (ع مص ) لاغر گردیدن . سبک گوشت شدن . (منتهی الارب ).

معنی ضمرزة

ضمرزة. [ ض َ رَ زَ ] (ع ص ) زمین درشت . سنگلاخ سوخته که در شب رفته نشود. || زن درشت خوی . (منتهی الارب ).

معنی ضمر

ضمر. [ ض ُ / ض ُ م ُ ] (ع مص ) دوسیدن شکم بپشت . چسبیدن شکم بپشت . (منتهی الارب ). || باریک میان شدن . باریک میان شدن اسب . (زوزنی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: