مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضباث


معنی ضباث

ضباث . [ ض ُ ] (ع اِ) پنجه ٔ شیر. (منتهی الارب ). برثن .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضباث اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضباث


ترجمه ضباث


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضباثمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضباث

ضباث . [ ض َب ْ با ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ).

معنی ضباح

ضباح . [ ض َب با] (اِخ ) ابن محمدبن علی . محدث است . (منتهی الارب ).

معنی ضبار

ضبار. [ ض ُب ْ با ] (ع اِ) درختی است مانا به درخت بلوط. (منتهی الارب ).

معنی ضبار

ضبار. [ ض َب ْ با ] (اِخ ) نام سگی است . (منتخب اللغات ).

معنی ضبار

ضبار. [ ض ِ / ض ُ ] (ع اِ) کتابها (واحد ندارد). (منتهی الارب ).

معنی ضباثی

ضباثی . [ ض ُ ] (ص نسبی ) منسوب به ضباث که بطنی است از جشم . (سمعانی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<