مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضباثیة


معنی ضباثیة

ضباثیة. [ ض ُ ثی ی َ ] (ع اِ) ذراع فراخ سطبر سخت . (از منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضباثیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضباثیة


ترجمه ضباثیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضباثیةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضباث

ضباث . [ ض َب ْ با ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ).

معنی ضباح

ضباح . [ ض َب با] (اِخ ) ابن محمدبن علی . محدث است . (منتهی الارب ).

معنی ضباث

ضباث . [ ض ُ ] (اِخ ) نام پدر زید و منجی و عطیة. (منتهی الارب ). || بطنی از جشم .

معنی ضبار

ضبار. [ ض َب ْ با ] (اِخ ) نام سگی است . (منتخب اللغات ).

معنی ضباثی

ضباثی . [ ض ُ ] (ص نسبی ) منسوب به ضباث که بطنی است از جشم . (سمعانی ).

معنی ضباح

ضباح . [ ض َب ْ با ] (اِخ ) ابن اسماعیل کوفی . محدّث است . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<