مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی یونجه زار


معنی یونجه زار

یونجه زار. [ یُن ْ ج َ /ج ِ ] (اِخ ) از دهات پیرامون تهران میان فرحزاد و امامزاده داود است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 350).

معنی یونجه زار- ترجمه یونجه زار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد یونجه زار اینجا را کلیک کنید

هم معنی یونجه زار


ترجمه یونجه زار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه یونجه زارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی یونس

یونس . [ ن ُ ] (اِخ ) ابن احمد محلی ازهری کفراوی شافعی ، معروف به یونس مصری . فقیه بود و به علم حدیث اشتغال داشت . در محلةالکبرای مصر در سال 1029 هَ . ق . به دنیا آمد و در همانجا و سپس در الازهر به تح

معنی یونس

یونس . [ ن ُ ] (اِخ ) ابن حبیب بن عبدالقاهربن عبدالعزیز. از راویان بود و احادیثی از آن حضرت (پیغمبر) روایت کرده . وی به سال 267 هَ .ق . در مدینه درگذشت . (از ذکر اخبار اصبهان ص 345).

معنی یونس

یونس . [ ن ُ ] (اِخ ) ابن احمدبن رسته مغازلی ، مکنی به ابوالحسن . شیخی ثقه و از محدثان بود و به سال 321 هَ . ق . درگذشت . (از ذکر اخبار اصبهان ص 346).

معنی یونس

یونس . [ ن ُ ] (اِخ ) ابن بُکَیْربن واصل شیبانی ، مکنی به ابوبکر. مورخ و از حافظان حدیث و از مردم کوفه و از مصاحبان جعفربن یحیای برمکی بود. یافعی و ذهبی او را صاحب «المغازی » دانسته اند. مرگ یونس به س

معنی یونس

یونس . [ ن ُ ] (اِخ ) ابن ابی فروة. رجوع به یونس (ابن محمدبن کیسان ...) شود.

معنی یونس

یونس . [ن ُ ] (اِخ ) ابن حسن مصری . از متصوفان بود و کتاب «غایات السرائر و آیات البصائر» از اوست که به سال 896 هَ . ق . از تألیف آن فراغت یافت . (از اعلام زرکلی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: