مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ینگجه محمدحسن


معنی ینگجه محمدحسن

ینگجه محمدحسن . [ ی ِ گ ِ ج َ م ُ ح َم ْ م َ ح َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل ، واقع در 14هزارگزی شمال اردبیل ، با 228 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ینگجه محمدحسن- ترجمه ینگجه محمدحسن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ینگجه محمدحسن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ینگجه محمدحسن


ترجمه ینگجه محمدحسن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ینگجه محمدحسنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ینگی آبادچای

ینگی آبادچای . [ ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش مرکزی شهرستان میانه ، واقع در 4هزارگزی جنوب میانه ، با 98 تن سکنه . آب آن از دیمی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ینگجه قشلاق

ینگجه قشلاق . [ ی ِ گ ِ ج َ ق ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گنجگاه بخش سنجبد شهرستان خلخال ، واقع در 12هزارگزی جنوب باختری کیوی . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ینگجه پایین

ینگجه پایین . [ ی ِ گ ِ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قاقازان بخش ضیأآباد شهرستان قزوین ، واقع در 24هزارگزی شمال ضیأآباد و 8هزارگزی راه عمومی ، با 354 تن سکنه . آب آن از قنات و چشمه و راه آن مالرو

معنی ینگه

ینگه . [ ی َ گ َ / گ ِ ] (اِ) روشنایی . ینگی . (ناظم الاطباء).

معنی ینگجه کرد

ینگجه کرد. [ ی ِ گ ِ ج َ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند، واقع در 44هزارگزی شمال باختری مرند، با 228 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیای

معنی ینگی ارخ

ینگی ارخ . [ ی ِ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرانی شهرستان بیجار، واقع در 12000گزی جنوب خاوری حسن آباد سوگند و 2000گزی باختر راه فرعی جیران به حسن آباد، با 190 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter