مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی یزدانی


معنی یزدانی

یزدانی . [ ی َ ] (اِخ ) از قدمای شعرای زبان فارسی بوده و رادویانی در ترجمان البلاغه اشعار زیر را از او آورده است . (یادداشت مؤلف ) : از جود به سائل دهد اقلیم ز دشمن همواره به نوک قلم اقلیم ستانی . # آن شاه با کفایت و آن میر بی کفو ارزاق را از ایزد کافی کفش کفیل شاهی که پیش سائل و زائر فرستد او پرسش به شست منزل [ و ] مالش به شست میل . # ای آنکه ریاست را بنیادی و اصلی چونانکه سیاست را کانی و مکانی . # شهی وقف کرده بر آمال مال چن او نی به مردی کسی ز آل ِ زال . # دو چیز بود برزم تو ماتم و سور هم ماتم دشمنان و هم سور نسور. # دو زلفگانش چلیپا شد و لبان عیسی رخش زبور ملاحت شد و میان زنار.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد یزدانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی یزدانی

سبحانی : الهی، ربانی، خدایی، یزدانی و شیطانی
صمدانی: الهی، ربانی، ملکوتی، یزدانی
خدایی : اسم‌صفت 1 الوهیت، ربانیت 2 الوهی، الهی، ایزدی، ربانی، یزدانی و بندگی 3
ربانی: 1 الهی، اهورایی، ایزدی، خدایی، رحمانی، یزدانی 2 خداجو، زاهد، متعبد
ملکوتی : 1 آسمانی، روحانی، صمدانی، غیبی، قدسی، لاهوتی 2 الهی، الوهی، ایزدی، ربانی، یزدانی و ناسوتی


ترجمه یزدانی

یزدانی: divine


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه یزدانی

سخن گوته: نهالهای درختان بارور را كنار هم با نظم كامل در خاك بنشانید، زیرا تنها آن كشتزاری از رحمت یزدانی بهره خواهد برد كه منظم و آراسته باشد.

ز انکه واقف بود آن خاتون پاک *** از غیورى رسول رشکناک‏
هر که زیباتر بود رشکش فزون *** ز انکه رشک از ناز خیزد یا بنون‏
گنده پیران شوى را قما دهند *** چون که از زشتى و پیرى آگهند
چون جمال احمدى در هر دو کون *** کى بده‏ست اى فر یزدانیش عون‏
نازهاى هر دو کون او را رسد *** غیرت آن خورشید صد تو را رسد
که در افگندم به کیوان گوى را *** در کشید اى اختران هى روى را
در شعاع بى‏نظیرم لا شوید *** ور نه پیش نور من رسوا شوید
از کرم من هر شبى غایب شوم *** کى روم الا نمایم که روم‏
تا شما بى‏من شبى خفاش‏وار *** پر زنان پرید گرد این مطار
همچو طاوسان پرى عرضه کنید *** باز مست و سرکش و معجب شوید


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی یزدان فره

یزدان فره . [ ی َ ف َرْ رَ / ف َرْ رِ ] (ص مرکب ) یزدان فر. (یادداشت مؤلف ). - یزدان فره ٔ ایرانشهر ؛ فره ٔ ایزدی کشور ایران . (یادداشت مؤلف ) : اگر یزدان فره ٔ ایرانشهر به یاری ما رسد ببوختیم و به

معنی یزدجردیة

یزدجردیة. [ ی َ ج ِ دی ی َ ] (ص نسبی ) یزدگردی . تاریخ منسوب به یزدجرد : در سنه ٔ اثنتین و ثلاثین یزدجردیة. (تاریخ قم ص 243). سنه ٔ اثنتین و مائه هجریه موافقه با سنه ٔ تسعین یزدجردیه ... (تاریخ قم ص 2

معنی یزدان سرای

یزدان سرای . [ ی َ س َ ] (اِ مرکب ) خانه ٔ یزدان . خانه ٔ خدای . || (اِخ ) در شاهنامه این کلمه به معنی رباطی و پرستشگاهی آمده است . (از فرهنگ لغات ولف ) : چنین تا به پیش رباطی رسید سر تیغ دیوار او نا

معنی یزدانی

یزدانی . [ ی َ ] (اِخ ) میرزا عبدالوهاب کوچکترین فرزند وصال شیرازی از شعرا و فضلای قرن چهاردهم هَ .ق . بود و در معانی و بیان و بدیع و ریاضیات و موسیقی و اسطرلاب و هیأت قدیم و خط و ربط و نقاشی و کارها

معنی یزدپرست

یزدپرست . [ ی َ پ َ رَ ] (نف مرکب ) خداپرست . (ناظم الاطباء). یزدان پرست . و رجوع به یزدان پرست و خداپرست شود.

معنی یزدان شناس

یزدان شناس . [ ی َ ش ِ ] (نف مرکب ) خداشناس . موحد. که خدا را بشناسد. (یادداشت مؤلف ) : چنین گفت از آن پس که یزدان سپاس که هستم چنین پاک و یزدان شناس . فردوسی . همه یکدلانند و یزدان شناس به نیکی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: