مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ویلک


معنی ویلک

ویلک . [ وَ ل َ ] (ع صوت ) وای بر تو. (منتهی الارب ). رجوع به ویل شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ویلک اینجا را کلیک کنید

هم معنی ویلک


ترجمه ویلک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ویلکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ویلن

ویلن . [ ی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) ویولون . رجوع به ویولون شود.

معنی وین

وین . (حرف ربط + صفت / ضمیر) مخفف و این : چون این گره گشایم وین راز چون نمایم دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری . حافظ.

معنی ویله

ویله . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج . 115 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ویلمة

ویلمة. [ وَ ل ِم ْ / ل ُم ْ م َ ] (ع ص ) (رجل ...) مرد زیرک تیزفهم . (منتهی الارب ). و یقال للمستجاد ویلمة؛ ای ویل لامه کقولهم : لا اب لک فرکبوه و جعلوه کالشی ٔ الواحد ثم الحقوه الهاء مبالغة کداهیة. (

معنی ویلان

ویلان . (اِ) کاری به هم ناپیوسته را گویند، یعنی اول و آخر آن کار را بکنند ومیان بگذارند، و این معنی را در عربی طفره و به هندی ناغه میگویند. (برهان ) (از آنندراج ) (انجمن آرا).

معنی وین

وین . (اِ) به معنی رنگ و لون باشد عموماً. (برهان ) (جهانگیری ). || انگور سیاه خصوصاً. (برهان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<