مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وشتان


معنی وشتان

وشتان . [ ] (اِخ ) دهی جزو دهستان قزقانچای بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. کوهستانی و سردسیری است . سکنه ٔ آن 445 تن . آب آن از چشمه و رود قزقانچای و محصول آن غلات ، بنشن و شغل اهالی زراعت است و در زمستان به مازندران رفته و مراجعت مینمایند. مزرعه ٔ کهندان ، قزن درآب جزو این ده است . ایل الیکائی و اصانلو در تابستان به حدود این ده می آیند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وشتان اینجا را کلیک کنید

هم معنی وشتان


ترجمه وشتان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وشتان

سخن سوامی برهماناندا: دنیا چنان ساخته شده كه اگر از شادكامی هایش بهره برید، بایست رنج هایش را هم تاب آورید. خوشتان بیاید یا نه، نمی توانید یكی از این دو را بدون دیگری داشته باشید.
سخن سوامی برهماناندا: دنیا چنان ساخته شده كه اگر از شادكامی هایش بهره برید، بایست رنج هایش را هم تاب آورید. خوشتان بیاید یا نه، نمی توانید یكی از این دو را بدون دیگری داشته باشید.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وشتاسف

وشتاسف . [ وَ ] (اِخ ) وشتاسب . (ابن البلخی ). گشتاسب . رجوع به گشتاسب شود.

معنی وشتن

وشتن . [ وَ ت َ ] (مص ) جستن . (آنندراج ). رقص کردن . (آنندراج ) (انجمن آرا). رقاصی کردن . (برهان ). رقصیدن . (برهان ). جست وخیز کردن . (ناظم الاطباء). و مخصوصاً آن قسم رقصی که مخصوص دراویش است . (ن

معنی وشج

وشج . [ وَ ] (ع مص ) به هم درشدن . (تاج المصادر بیهقی ). در هم پیچیده شدن شاخه های درخت . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج )(ناظم الاطباء). || در هم پیوستن خویشی و قرابت دو کس با هم . (اقرب ا

معنی وشخة

وشخة. [ وَ ش َ خ َ ] (ع اِ) هرچه از برگ خرما بافند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).

معنی وشر

وشر. [ وُ ش ُ ] (ع اِمص ) خوبی و تیزی دندان ، خلقی باشد یا جعلی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). تیزی و تنکی دندان و دندانهای داس .(ناظم الاطباء). لغتی است در اشر. (اقرب الموارد).

معنی وشت

وشت . [ وَ] (ص ) خوب و خوش و نیکو.(برهان ) (ناظم الاطباء). وش . (آنندراج ) : گفت ریشت شد سفید از حال گشت خوی زشت تو نگردیده ست وشت . مولوی . || (اِ) خوبی و نیکویی . (ناظم الاطباء). || واحدهای کو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: