مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وسج


معنی وسج

وسج . [ وُ س ُ ] (ع اِ) ج ِ وساج . (المنجد). رجوع به وساج شود. || ج ِ وسوج . (اقرب الموارد). رجوع به وسوج شود.

معنی وسج- ترجمه وسج برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وسج اینجا را کلیک کنید

هم معنی وسج


ترجمه وسج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وسجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وسد

وسد. [ وُس ْ س َ ] (اِ) بُسَّد. مرجان . (فرهنگ اسدی ) (ناظم الاطباء). مرجان باشد، وآن جوهری است معروف . معدن آن از سه موضع بیرون نیست ، اول طونس که شهری است از مغرب بر ساحل دریا و در حوالی آن شهر و سا

معنی وسترک

وسترک . [ وَ رَ / وَ ت َ رَ ] (اِ) وسترنگ . بن گل سرخ که پس از افتادن برگهای گل باقی مانده و سرخ میگردد. (ناظم الاطباء).

معنی وسعت

وسعت . [ وُ ع َ ] (ع اِمص ) وسعة. فراخی . (غیاث اللغات ). گشادی و فراخی و گنجایش و پهنایی و ظرفیت . (ناظم الاطباء) : نه وسعت در درون مور آری نه از عالم سر موئی بریدن . ناصرخسرو. رجوع به وسعة شود.

معنی وستریوشان سالار

وستریوشان سالار. [ وَ ] (پهلوی ، اِ مرکب ) وزیر کشاورزی در عهدساسانی . در تاریخ طبری وستریوشان سلار آمده . (فرهنگ فارسی معین از تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ ج 1 ص 948).

معنی وسطی

وسطی . [ وُ طا ] (ع ص ) مؤنث اوسط. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). رجوع به اوسط شود. || انگشت میانگی . (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). انگشت که میان سبابه و بنصر نهاده است . (از اقرب الموارد). انگشت می

معنی وستریوش

وستریوش . [ وَ ] (اِ) واستریوش . (فرهنگ فارسی معین ). کشاورز، و آن یکی از طبقات چهارگانه ٔ عهد ساسانی به شمار میرفته . (فرهنگ فارسی معین ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: