مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وستریوشان سالار


معنی وستریوشان سالار

وستریوشان سالار. [ وَ ] (پهلوی ، اِ مرکب ) وزیر کشاورزی در عهدساسانی . در تاریخ طبری وستریوشان سلار آمده . (فرهنگ فارسی معین از تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ ج 1 ص 948).

معنی وستریوشان سالار- ترجمه وستریوشان سالار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وستریوشان سالار اینجا را کلیک کنید

هم معنی وستریوشان سالار


ترجمه وستریوشان سالار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وستریوشان سالارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وسط

وسط. [ وُ س َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ وُسطی ̍. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به وسطی ̍ شود.

معنی وسترک

وسترک . [ وَ رَ / وَ ت َ رَ ] (اِ) وسترنگ . بن گل سرخ که پس از افتادن برگهای گل باقی مانده و سرخ میگردد. (ناظم الاطباء).

معنی وسخة

وسخة. [ وَ س ِ خ َ ] (ع ص ) تأنیث وسخ : و اذا احتقن بطبیخه نفع من قروح الامعاء الوسخة. رجوع به وسخ شود.

معنی وستالیس

وستالیس . [ وِ ] (اِخ ) کاهن معبد وستا. نام کاهنه ٔ معبد وستا. (فرهنگ فارسی معین ). وستالیسها کاهنان معبد وستابودند و وظیفه ٔ ایشان آن بود که آتش مقدس را پیوسته روشن نگاه دارند و هرگاه آتش بواسطه ٔ اه

معنی وسع

وسع. [ وَ ] (ع اِمص ) فراخی و توانگری . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || دست رس و طاقت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || (مص ) سِعَة. گنجیدن در چیزی . || طاقت وگنجایش داشتن . (منتهی

معنی وستاد

وستاد. [ وَ ] (ص ، ق ) بسیار. (فرهنگ فارسی معین ).توضیح اینکه این کلمه در فرهنگها به صورت «وستاد» و «وستاذ» و «وسناد» آمده . در لغت فرس اسدی چ اقبال ص 106 آمده : وسناد بسیار باشد. رودکی گوید : امروز

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: