مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وحشت بختیاری


معنی وحشت بختیاری

وحشت بختیاری .[ وَ ش َ ت ِ ب َ ] (اِخ ) امام قلی برادر خلیل خان است که شهر خلیل آباد را بنا نهاده بود. این بیت ازوست : ای غم دوست چنان با تو توان برد بسر که نه در حوصله گنجی و نه از یاد روی . (ریاض العارفین ص 262 و 263).

معنی وحشت بختیاری- ترجمه وحشت بختیاری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وحشت بختیاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی وحشت بختیاری


ترجمه وحشت بختیاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وحشت بختیاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وحم

وحم . [ وَ ] (ع مص ) آهنگ کردن و فعل آن از باب ضرب است . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی وحف

وحف . [ وَ ] (ع ص ، اِ) موی انبوه نیک سیاه و نیکو. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ): شعر وحف ؛ موئی بسیار نیکو. (مهذب الاسماء). || بال مرغ بسیارپر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (نا

معنی وحرة

وحرة. [ وَ ح َ رَ ] (ع مص ) کینه داشتن در دل . || (اِ) جانورکی است چون کریسه یا کرمی است سرخ بر زمین چفسیده بر هر چیز که بگذرد زهرناک سازد آن را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) جنبنده ای است چون کرباسک

معنی وحف

وحف . [ وَ ح َ ] (ع ص ، اِ) موی انبوه نیک سیاه و نیکو. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || بال بسیارپر. || گیاه تازه ٔ انبوه بسیار درهم پیچیده . (ناظم الاطباء).

معنی وحل

وحل . [ وَ ح َ ] (ع اِ) خلاب . گل تنک که ستور در آن درماند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). گل و لای زمینی که به آب نرم شده باشد. (غیاث اللغات از منتخب از قاموس ). ج ، اوحال ، وحول . (منتهی الارب ) (مه

معنی وحم

وحم . [ وَ ] (ع اِ) آن چیز که زن حامله آرزو کند. (مهذب الاسماء). آرزوانه ٔ زن باردار. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). هوسانه . ویارانه . آن چیز که آبستن آرزو کند. || آواز بال و پر مرغ که در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: