مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وبت


معنی وبت

وبت . [ وَ ] (ع مص ) اقامت کردن . (از اقرب الموارد) (المنجد). جای گرفتن و مقیم شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وبت اینجا را کلیک کنید

هم معنی وبت

زمان: 1 دوران، روزگار، زمانه 2 دوره، عصر، عهد، فصل، موسم، نوبت، هنگام 3 فرصت، مجال، وقت 4 مدت، موعد
سختی : 1 آزار، اشکال، بلا، تعب، تعسر، تندی، تنگی، ثقل، خشونت، دشواری، رنج، زجر، زحمت، سختی، شدت، صعوبت، صلابت، ضراء، عذاب، عسرت، عنت، غلظت، فشار، گرفتاری، محکمی، محنت، مرارت، مشقت، مصیبت و آسانی، سستی 2 فقر، تنگ‌دستی
سزا : 1 جزا، عقوبت، قصاص، گوشمال، مجازات 2 تقاص، تلافی 3 سزاوار، شایسته، لایق
سزا دادن : جزا دادن، عقوبت کردن، مجازات کردن و پاداش دادن
سهولت : آسانی، سادگی، یسر و اشکال، دشواری، صعوبت


ترجمه وبت

رطوبت داشتن: be damp
بدون رطوبت: dry
نوبت: time
نوبت حرف زدن: time to speak
عقوبت کردن: torment


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وبت

سخن حضرت محمد (ص): كسی كه در دنیا گناهی كند و عقوبت آن را (نیز) ببیند،‌ پس (دیگر)‌ خداوند عادل‌تر از آن است كه بنده‌اش را برای بار دوم (نسبت به آن گناه) ‌عذاب دهد.
سخن نیچه: آدمیان به مراتب به تصاویر اندیشه ی خود بسیار وابسته تر هستند تا به محبوبترین دلدارشان.
سخن جواهر لعل نهرو: هر كس خودش و كشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ كسی نیست كه در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شكل، هیچ كشوری هم نیست كه در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد.
سخن حضرت محمد (ص): از عقوبت جوانمردان،‌ دست بردارید مگر زمانی كه (به گناه او)‌ حدّی از حدود خداوند لازم شده باشد.
سخن حضرت محمد (ص): كسی كه در دنیا گناهی كند و عقوبت آن را (نیز) ببیند،‌ پس (دیگر)‌ خداوند عادل‌تر از آن است كه بنده‌اش را برای بار دوم (نسبت به آن گناه) ‌عذاب دهد.


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: