مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وبالة


معنی وبالة

وبالة. [ وَ ل َ ] (ع مص ) ناگوارد و گران گردیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || چراگاه ناگواردناک گردیدن زمین . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به وبال شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وبالة اینجا را کلیک کنید

هم معنی وبالة


ترجمه وبالة

کوبالت: cobalt


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وبالةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وبس

وبس . [ وَ ] (اِ) مانا و مشابه . (از ناظم الاطباء).

معنی وباطة

وباطة. [ وَ طَ ] (ع مص ) وبط. وبوط. سست رأی گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).سست شدن . (ناظم الاطباء). رجوع به وبط و وبوط شود.

معنی وبرة

وبرة. [ وَ رَ ] (ع اِ) روزی از روزهای عجوز. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). نام روز سوم از هفت روز برد العجوز. (الاَّثار الباقیة). سیم روز از ایام عجوز. (مهذب الاسماء). واحد وبر و یا ماده

معنی وباص

وباص . [ وَب ْ با ] (ع ص ) درخشان رنگ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). براق اللون . (از اقرب الموارد). || (اِ) ماه . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قمر. (از اقرب الموارد).

معنی وبراء

وبراء. [ وَ ] (ع ص ) مؤنث اوبر به معنی شتر ماده ٔ پشمناک . (منتهی الارب ). بسیار پشمناک از شتر و خرگوش و جز آن . (ناظم الاطباء). رجوع به اوبر شود. || (اِ) گیاهی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی وبش

وبش . [ وَ ب َ ] (ع اِ) مردم درآمیخته از هر جنس و فرومایه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج ، اوباش ، مثل اوشاب و قیل هو جمع مقلوب من البوش . منه الحدیث قد وبشت قریش اوباشاً لها. (منتهی ال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: