مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی وامصیبتاه


معنی وامصیبتاه

وامصیبتاه .[ م ُ ب َ ] (ع صوت مرکب ) چه مصیبتی . چه بلای بزرگی .

معنی وامصیبتاه- ترجمه وامصیبتاه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد وامصیبتاه اینجا را کلیک کنید

هم معنی وامصیبتاه


ترجمه وامصیبتاه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه وامصیبتاهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی وان

وان . (اِخ ) نام شهری است در ترکیه ، واقع در فلات ارمنستان در ساحل شرقی دریاچه ٔ وان . (دائرة المعارف اسلامی از حاشیه ٔ برهان ). نام ولایتی از ملک آذربایجان . (جهانگیری ).نام شهری است از ولایت شروان .

معنی وانساز

وانساز. (اِ) پرگار. وانسازه . (ناظم الاطباء).

معنی وامحمدا

وامحمدا. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (ع صوت مرکب ) ای محمد بفریاد رس . وامحمداه .

معنی وامخواهی

وامخواهی . [ خوا / خا ] (حامص مرکب ) عمل وامخواه . وام خواستن . تقاضای وام کردن . استقراض . || مطالبه کردن . وام داده را بازخواستن . محصلی . طلبکاری . مطالبه . عمل وامخواه . رجوع به وامخواه شود.

معنی وان

وان .(پسوند) بان . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). به معنی محافظت و نگاهبانی . || نگهبان . نگاهدارنده . حارس . و محافظت کننده . همچو گله وان و دشتوان و فیلوان و امثال آن ، لیکن بدون ترکیب گفته نمیشود. (برهان

معنی وامحمداه

وامحمداه . [م ُ ح َم ْ م َ ] (ع صوت مرکب ) رجوع به مدخل قبل شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: