مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تکیه


معنی تکیه

تکیه . [ ت َی ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان چیمه رود است که در بخش نطنز شهرستان کاشان واقع است . کوهستانی و سردسیر است و350 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج 3).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تکیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی تکیه

اتکا: اتکال، اعتماد، پشتگرمی، تکیه، تکیه‌گاه، توکل، متکی
مخده : بالش، پشتی، تکیه‌گاه، متکا، نازبالش
پشت‌وپناه: پشتیبان، تکیه‌گاه، حامی، ظهیر
پشتوانه: 1 اعتبار، تضمین 2 پشتیبان، پشتوان، پشتیوان، تکیه‌گاه، ظهیر 3 حامی، مددکار، معین، یار، یاور
پشتی: 1 امداد، حمایت، کنف، مظاهرت، یاری 2 بالش، تکیه‌گاه، مخده


ترجمه تکیه

تکیه: reliance
تکیه گاه: support
تکیه: emphasis
بی تکیه: enclitic
تکیه صدا: intonation


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تکیه


ما و اصحابیم چون کشتى نوح *** هر که دست اندر زند یابد فتوح‏
چون که با شیخى تو دور از زشتیى *** روز و شب سیارى و در کشتیى‏
در پناه جان جان بخشى توى *** کشتى اندر خفته‏اى ره مى‏روى‏
مگسل از پیغمبر ایام خویش *** تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش‏
گر چه شیرى چون روى ره بى‏دلیل *** خویش بین و در ضلالى و ذلیل‏
هین مپر الا که با پرهاى شیخ *** تا ببینى عون لشکرهاى شیخ‏
یک زمانى موج لطفش بال تست *** آتش قهرش دمى حمال تست‏
قهر او را ضد لطفش کم شمر *** اتحاد هر دو بین اندر اثر
یک زمان چون خاک سبزت مى‏کند *** یک زمان پر باد و گبزت مى‏کند
جسم عارف را دهد وصف جماد *** تا بر او روید گل و نسرین شاد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تکین آباد

تکین آباد. [ ت َ ] (اِخ ) تکیناباد از اقلیم سیم است ... شهری وسط است و هوایش به گرمی مایل و آبش از جبالی که در آن حدود است . میوه فراوان باشد. (نزهة القلوب چ گای لیسترانج ج 3 ص 143). تکیناباد (تکین آب

معنی تکین

تکین . [ ت َ ] (اِخ ) نام پادشاهی بوده است . (برهان ) (ناظم الاطباء). نام پادشاه خراسان که پدر سلطان محمود بوده . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). رجوع به سبکتکین شود.

معنی تکیه ساختن

تکیه ساختن . [ ت َ ی َ / ی ِ ت َ ] (مص مرکب ) تکیه کردن . پناه بردن : طرح به غرقاب درانداختم تکیه به آمرزش حق ساختم . نظامی .

معنی تکیه ٔ کلام

تکیه ٔ کلام . [ ت َ ی ِ ی ِ ک َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کلمه ای که در تکلم داخل کنند بدون آنکه دارای معنی باشد. (ناظم الاطباء). حرف بارگیر. (مجموعه ٔ مترادفات ص 97). بعضی کسان بهنگام گفتگو کلمه ای

معنی تکیه ناوه

تکیه ناوه . [ ت َ ی ِ وَ / وِ ] (اِخ ) دهی از دهستان پائین است که در بخش طالقان شهرستان تهران واقع است و در حدود 500 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی تکیه دادن

تکیه دادن . [ ت َ ی َ / ی ِ دَ ] (مص مرکب ) پشت دادن و آسایش نمودن و راحت کردن . تکیه زدن . تکیه کردن . (ناظم الاطباء) : نمود می شفقی چهره ٔ فرنگ ترا به نازبالش گل تکیه داده رنگ ترا. علی سبزواری (از

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: