مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تهسهس


معنی تهسهس

تهسهس . [ ت َ هََ هَُ ] (ع مص ) به معنی هسهسة است . (منتهی الارب ). آواز کردن زره و پیرایه . || آواز حرکت پای و جز آن به شب . (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آواز خفی حرکت هر چیزی . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || پیوسته روان شدن آب و رفتن به شب . (آنندراج ). بانگ پیوسته روان بودن آب . (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تهسهس اینجا را کلیک کنید

هم معنی تهسهس


ترجمه تهسهس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تهسهسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تهزو

تهزؤ. [ ت َ هََ زْ زُءْ ] (ع مص ) فسوس کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال : السراب یهزاء بالقوم و یتهزاء بهم . (اقرب الموارد).

معنی تهک

تهک . [ ت َ هََ ] (اِ) خاک را گویند و به عربی تراب خوانند. (برهان ) (از انجمن آرا) (از آنندراج ). خاک . (فرهنگ جهانگیری ) (فرهنگ رشیدی ). زمین و خاک و گرد و غبار. (ناظم الاطباء). || (ص ) تهی باشد چون

معنی تهضیج

تهضیج . [ ت َ ] (ع مص ) نیکو نکردن پاسبانی و رعی شتران خود را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی تهزیز

تهزیز. [ ت َ ] (ع مص ) نیک بجنبانیدن . (تاج المصادر بیهقی ). جنبانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی تهطلس

تهطلس . [ ت َ هََ ل ُ ] (ع مص ) حیله و فریب کردن دزد در طلب . || افاقه یافتن و به ْ شدن از بیماری . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی تهقم

تهقم . [ ت َ هََ ق ْ ق ُ ] (ع مص ) چیره شدن برکسی . || کلان لقمه خوردن طعام را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<