مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تنگل مزار


معنی تنگل مزار

تنگل مزار. [ ت َ گ َ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان شهرنو بالاولایت باخرْز است که در بخش طیبات شهرستان مشهد واقع است و 545 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تنگل مزار اینجا را کلیک کنید

هم معنی تنگل مزار


ترجمه تنگل مزار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تنگل مزارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تنگه

تنگه . [ ت َ گ َ /گ ِ ] (اِ) مقداری از زر و پول به اصطلاح هر جایی . (برهان ). زر و سیم و مس مسکوک و رایج و پول نقد. تنکه .(ناظم الاطباء). نوعی از نقدینه ٔ رایج هندوستان و آن دو فلوس باشد و در برهان ..

معنی تنگک محمدجعفری

تنگک محمدجعفری . [ ت َ گ َ م ُ ح َم ْ م َ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان بوشهر است که 103 تن سکنه دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی تنگوز

تنگوز. [ ت َ ] (ترکی ، اِ) به ترکی خوک را گویند.(غیاث اللغات ) (آنندراج ). رجوع به ماده ٔ بعد شود.

معنی تنگست

تنگست . [ ت َ گ َ ] (اِخ ) نام جایی است که بلور آبی از آنجا آورند و بلور آبی نوعی از بلور است در غایت لطافت و نهایت شهرت . (برهان ) (آنندراج ). جایی که بلورهای خوب از آنجا آورند. (ناظم الاطباء).

معنی تنگه

تنگه . [ ت َ گ َ / گ ِ ] (اِ) شاخه ای از دریا که بین دو خشکی واقع است و دو دریا را بهم ارتباط می دهد. باب : تنگه ٔ جبل طارق که بحر روم را به اقیانوس اطلس پیوندد. (فرهنگ فارسی معین ). بغاز: تنگه ٔ بسفر

معنی تنگه بالا

تنگه بالا. [ ت َ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ماروسک است که در بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع است و 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: