مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تنه دار


معنی تنه دار

تنه دار. [ ت َ ن َ /ن ِ ] (نف مرکب ) درخت ساقه دار. (ناظم الاطباء). تناور. آنکه اندامی بزرگ دارد از انسان و حیوان و گیاه .

معنی تنه دار- ترجمه تنه دار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تنه دار اینجا را کلیک کنید

هم معنی تنه دار


ترجمه تنه دار

تنه داری: bulkiness
تنه دار: bulky


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تنه دارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تنهائی

تنهائی . [ ت َ ] (حامص ) تنهایی . خلوت . (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). کناره جوئی . اعتزال . عزلت گزینی . گوشه نشینی : برگزیدم به خانه تنهائی از همه کس درم ببستم چست . شهید بلخی . همجالس بد

معنی تنهاة

تنهاة. [ ت َ ] (ع اِ) تنهاء. رجوع به تنهاء شود.

معنی تنها ماندن

تنها ماندن . [ ت َ دَ ] (مص مرکب ) منفرد ماندن . جدا از دیگران ماندن . شذوذ. بی همراه شدن : چو تنها بماند آن شه پرخرد بترسیدکز لشکرش بد رسد. فردوسی . رجوع به تنهاو دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی تنهاخوار

تنهاخوار. [ ت َ خوا / خا ] (نف مرکب ) تنهاخور. کنود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : بداند هرکه باتدبیر باشد که تنهاخوار، تنهامیر باشد. نظامی .

معنی تنه

تنه .[ ت َ ن َ / ن ِ ] (اِ) جثه را گویند. (برهان ) (فرهنگ رشیدی ). تن و ترکیب و جثه . (انجمن آرا) (آنندراج ). بدن و تن و جسم و جثه . (ناظم الاطباء). از: تن + ه (پسوند نسبت و مانندگی ). (حاشیه ٔ برهان

معنی تنه خواری

تنه خواری . [ ت َ ن َ / ن ِ خوا / خا ] (حامص مرکب ) کنایه از شکنجه و عذاب . (آنندراج ). کاهش تن کردن از باعث غم و اندوه ، و در بهار عجم بمعنی شکنجه و عذاب . (غیاث اللغات ) : از تنومندی اشجار خزان در ت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: