مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تب و نوبه


معنی تب و نوبه

تب و نوبه . [ ت َ ب ُ ن َ / نُو ب َ / ب ِ ] (ترکیب عطفی ، اِمرکب ) رجوع به تب ، و نوبه و دیگر ترکیبات تب شود.

معنی تب و نوبه- ترجمه تب و نوبه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تب و نوبه اینجا را کلیک کنید

هم معنی تب و نوبه


ترجمه تب و نوبه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تب و نوبهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تب کرده

تب کرده . [ ت َ ک َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) بیماری که گرفتار تب شده باشد. تب دار : ولی تب کرده را حلوا چشیدن نیرزد سالها صفرا کشیدن . نظامی . باز تب کرده را درآمد تاب رغبتم تازه شد به بوس و شراب .

معنی تب بر

تب بر. [ ت َ ب ُ ] (نف مرکب ) که تب برد. که تب قطع کند. دافع تب . قاطع حمی . که علاج تب کند. || دارویی تب بر. هر دوا که قطع تب کند. دواهای تب بر: کتین ، پوست بید، اکالیپتوس . خینورمین بهترین تب برها ا

معنی تب بندی

تب بندی . [ ت َ ب َ ] (حامص مرکب ) نوعی افسون . عملی دعانویسان را. عمل دعانویسان برای منع از آمدن تب . دعوی دعانویسان که بدان تب را از بازآمدن منع کردن خواهند.

معنی تب باده

تب باده . [ ت َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) تب لرزه بود از برآمدن سپرز بزرگ . (صحاح الفرس ). تب لرزه ای که بسبب ظاهرشدن و برآمدن سپرز بهم رسیده باشد. (برهان ) (از انجمن آرا) (از آنندراج ) (از فرهنگ جهانگیری

معنی تب یک بندی

تب یک بندی . [ ت َ ب ِ ی َ / ی ِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به تب و تب بندی و تب لازم شود.

معنی تب گیر

تب گیر. [ت َ ] (نف مرکب ) تب دار. مبتلا به تب . آنکه تب گیرد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: