مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تأسف آور


معنی تأسف آور

تأسف آور. [ ت َ ءَس ْ س ُ وَ ](نف مرکب ) تأسف انگیز. که اندوه و حسرت آورد. که دریغ و درد انگیزد. رجوع به تأسف و ترکیبات آن شود.

معنی تأسف آور- ترجمه تأسف آور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تأسف آور اینجا را کلیک کنید

هم معنی تأسف آور


ترجمه تأسف آور

تاسف آور: regrettable


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تأسف آورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تاسمانیا

تاسمانیا. (اِخ ) تاسمانی . رجوع به همین کلمه شود.

معنی تأسف انگیز

تأسف انگیز. [ ت َ ءَس ْ س ُ اَ ] (نف مرکب ) تأسف آور. که تأسف آورد. که دریغ و درد آورد. که اندوه و حسرت آورد. رجوع به تأسف و ترکیبات آن شود.

معنی تاسمه

تاسمه . [ م َ / م ِ ] (ترکی ، اِ) این کلمه ترکی است و معرب آن طسمه . چرم خام و دوال چرمی را گویند. (برهان ) (آنندراج ). تسمه . || موی شانه کرده که بر فراز پیشانی باشد. (برهان ) (آنندراج ).

معنی تاسمانی

تاسمانی . (اِخ ) یا سرزمین «وان دیمن ». جزیره ٔ نسبةً بزرگی است در جنوب استرالیا و بوسیله ٔ آب کم عمقی از استرالیا جدا میشود. یکی از دول مشترک المنافع انگلستان است و 216000 تن سکنه دارد و دارای معاد

معنی تاسع

تاسع. [ س ِ ] (ع ص )نهم . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ نظام ) : در آخر مجلد تاسع سخن روزگار امیر مسعود رضی اﷲعنه بدان جایگاه رسانیدم که وی عزیمت درست کرد، رفتن بسوی هندوستان [ را ] و تا چهار روز ب

معنی تاسک

تاسک . [ ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) از شعبات رودخانه ٔ فهلیان ممسنی . (فارسنامه ٔ ناصری ج 2 ص 328).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: