مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تاورسیوم


معنی تاورسیوم

تاورسیوم . [ رِ ] (اِخ ) در خطه ٔ قدیم «مسیا» قصبه ای است که موطن امپراتور ژوستین بود. (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی تاورسیوم- ترجمه تاورسیوم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تاورسیوم اینجا را کلیک کنید

هم معنی تاورسیوم


ترجمه تاورسیوم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تاورسیوممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تاوش

تاوش . [ وُ ] (اِ صوت )بزبان ترکی جغتائی صدای پا را گویند و با دو واو (تاووش ) هم گویند. (از لسان العجم شعوری ج 1 ورق 279). صدا و آواز پا. (ناظم الاطباء). رجوع به تاووش شود.

معنی تاول

تاول . [ وَ ] (اِ) گاو جوان بود که هنوز کار نکرده باشد. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 321). تاوک . (فرهنگ جهانگیری ) (شرفنامه ٔ منیری ) (لسان العجم شعوری ج 1 ورق 284). گاو جوان . جهانگیری و سروری تاوک (با ک

معنی تاول

تاول . [ وَ / وِ] (اِ) آبله بود که بسبب سوختن یا کار کردن بر اعضاء دست و پا پدید آید. (فرهنگ جهانگیری ) (از برهان ) (از انجمن آرا) (از آنندراج ) (از فرهنگ رشیدی ) (از فرهنگ نظام ) (از ناظم الاطباء). ب

معنی تاوریده

تاوریده . [ دَ ] (اِخ ) تلفظ ترکی «تورید» . رجوع به «قریم » و «کریمه » و «تورید» و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی تاورنیه

تاورنیه . [ وِ ی ِ ] (اِخ ) ژان باتیست . سیاح فرانسوی که در سال 1605 م . در پاریس متولد شد. وی فرزند «گابریل تاورنیه » جغرافیادان بود.در اوان جوانی علاقه ٔ بسیار بسفر پیدا کرد. او هنگامی که بیش از 1

معنی تاورن

تاورن . [ وِ ] (اِخ ) مرکز بلوکی است به ایالت «وار» فرانسه و در شهرستان «دراگینیان » واقع است و معدن آلومینیوم دارد.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: