مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تارکی نیوس محتش...


معنی تارکی نیوس محتش...

تارکی نیوس محتشم . [ س ِ م ُ ت َ ش َ ] (اِخ ) رجوع به تارکی نیوس ارجمند شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تارکی نیوس محتش... اینجا را کلیک کنید

هم معنی تارکی نیوس محتش...


ترجمه تارکی نیوس محتش...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تارکی نیوس محتش...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تارم کش

تارم کش . [ رَ / رُ ک ُ ] (اِ مرکب ) در گچ سر و خوار و پشند کاروان کش را گویند و این گیاهی است در جنگلهای خشک و کوهستانی خزر میروید و در رودبار در ارتفاع 400 و در کرج در ارتفاع 1400 گز از سطح دریا د

معنی تارکی نیوس

تارکی نیوس . (اِخ ) کلاتینوس . نصراﷲ فلسفی در فهرست اعلام تمدن قدیم فوستل دو کولانژ آرد: برادرزاده ٔ تارکی نیوس بزرگ بود که در سال 509 ق . م . بمقام کنسولی نائل شد ولی چون مردم روم از تارکی نیوسها م

معنی تارکینی

تارکینی . (اِخ ) شهر باستانی «اِتروری » ، تارکی نیوس قدیم . رجوع به همین نام شود.

معنی تارمونی

تارمونی . (اِخ ) تیره ای از چرام (قسم دوم از اقسام چهار بنیچه ایل جاکی کوه گیلویه ٔ فارس ). (جغرافیای سیاسی کیهان ص 89).

معنی تارن ا گارن

تارن ا گارن . [ اِ رُ ] (اِخ ) ایالتی است در جنوب غربی فرانسه که از 2 ناحیه و 24 بخش و 195 بلوک تشکیل شده است و دارای 167664 تن سکنه است ، مساحت سطحش 3717هزار گز مربع است . بنام دو رود «تارن » و «گا

معنی تارمی

تارمی . [ رَ / رُ ] (اِ) محجر و دیوارمانندی از چوب یا آهن که جلو باغ یا ایوان و غیره سازند که اکنون در تکلم تارمی گفته میشود. (فرهنگ نظام : تارم ). رجوع به تارم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: