مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طیاهیج


معنی طیاهیج

طیاهیج . [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طَیْهوج . (مهذب الاسماء) (دهار). تیهو. رجوع به تیهو شود.

معنی طیاهیج- ترجمه طیاهیج برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طیاهیج اینجا را کلیک کنید

هم معنی طیاهیج


ترجمه طیاهیج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طیاهیجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طیب نفس

طیب نفس . [ ب ِ ن َ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) (اصطلاح احکام نجوم ) آن است که کوکب در فرح یا در شرف خود باشد و علاوه کوکب نهاری در روز تحت الارض و کوکب لیلی در شب فوق الارض باشد.

معنی طیب اﷲ روضته

طیب اﷲ روضته . [ طَی ْ ی َ بَل ْ لا هَُ رَ ض َ ت َه ْ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) هنگام بیاد آوردن مردی ازجهان رفته گویند، یعنی پاکیزه گرداناد خدای مرغزار او را (کنایه از مرقد).

معنی طیانچه

طیانچه . [ چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) طیان خرد. تیانچه . رجوع به طیان شود.

معنی طیب و طاهر

طیب و طاهر. [ طَی ْ ی ِ ب ُ هَِ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) از اتباع است . پاک و پاکیزه .

معنی طیانه

طیانه . [ ن َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان سنندج در 12 هزارگزی باختر کامیاران و یکهزارگزی شمال سراب کام . دامنه ، سردسیر با 100 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و لبنیات .

معنی طیان

طیان . (اِخ ) دهی از دهستان کشور بخش پاپی شهرستان خرم آباد در 53 هزارگزی جنوب باختری سپیددشت و 24 هزارگزی باختر ایستگاه کشور. جلگه و گرمسیر مالاریائی با 60 تن سکنه . آب آن از چشمه ها. محصول آن غلات و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter