مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طیارات


معنی طیارات

طیارات . [ طَی ْ یا ] (ع اِ) ج ِ طَیّاره . رجوع به طَیّارة شود. درآمد دیوانی حاصل از جریمه ٔ مختلس یا مال بلا و ارث یا مال گمشده و یا مال غائب مفقودالاثر بلاوارث : و طیارات دیوان و توفیرات خزانه الا برخصتی شرعی از وجهی مرضی بخودراه نمیدهد. (المعجم چ طهران ص 11). و آنچه از مملکت پادشاهان قدیم یابد، مال پادشاهی بود. و اما آنچه از رعیت ستاند از چهار قوم باشد: از اهل زراعت و از اهل تجارت و از چهارپای داران و از طیارات . و اما طیارات از چهار گونه بود: اول مالی که او را هیچ میراث خوار نبود. دوم کسی که مال پادشاه خورده باشد با رشوت ستده و از او بسبب آن چیزی بستانند. سوم بلارغو و چیزهای گم شده و تلف . چهارم غائبانه کسی که مرگ و زندگانی ایشان معلوم نباشد و ایشان را وارث نبود. و این هردو چون خداوند مال بازآید عوض مال او با او دهند و این مال مصالح پادشاهی باشد. (نقل از رساله ٔ خواجه نصیر، رساله ٔ مالیات و خراج ). || ج ِ طیاره در تداول امروز بمعنی هواپیما. رجوع به طیاره شود.

معنی طیارات- ترجمه طیارات برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طیارات اینجا را کلیک کنید

هم معنی طیارات


ترجمه طیارات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طیاراتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طیان

طیان . (اِخ ) دهی از دهستان کشور بخش پاپی شهرستان خرم آباد در 53 هزارگزی جنوب باختری سپیددشت و 24 هزارگزی باختر ایستگاه کشور. جلگه و گرمسیر مالاریائی با 60 تن سکنه . آب آن از چشمه ها. محصول آن غلات و

معنی طیان

طیان . (اِ) دیگی بزرگ . تیان : سکاره ؛ طیانهای حمامها، قدور الحمامات .

معنی طیافیر

طیافیر. [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طیفور : و بین ایدیهن طیافیر الذهب و الفضه مملوة بحب الملوک . (رحله ٔ ابن بطوطة). و رجوع به طیفور شود.

معنی طیالیفون

طیالیفون . [ ] (معرب ، اِ) به یونانی بنطافلن است . (مخزن الادویه ).

معنی طیاتیرا

طیاتیرا. (اِخ ) شهری از مقاطعات لیدیا در آسیای صغیر میباشد که فعلاً آن را آق حصار گویند و بر دشت وسیعی که بر یکی از فروع رود لیکوس است بطرف جنوب شرقی ازمیر در میانه ٔ ساردس و پرغاموس واقع میباشد و یکی

معنی طیان

طیان . (اِخ ) دهی از دهستان حشمت آباد بخش دورود شهرستان بروجرد در 42 هزارگزی جنوب خاوری دورود کنار راه مالرو کرجیان بقطعه ٔ رستم . کوهستانی و سردسیر با 108 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: