مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طیاب


معنی طیاب

طیاب . [ طَی ْ یا ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن ماهان بن بهمن بن نسک المعروف بالموصلی . اصل این خانواده از ارجان فارس بوده اند و بعداً معروف بموصلی شدند. ابن الندیم گوید: از فرزندان ابراهیم جز اسحاق و طیاب دیگران پیرامون فن غناء نگشتند. (الفهرست چ مصر ص 201).

معنی طیاب- ترجمه طیاب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طیاب اینجا را کلیک کنید

هم معنی طیاب

مصحح : 1 تصحیح‌کننده 2 غلطگیر 3 خطایاب، غلطیاب
غلطگیری: اصلاح، تصحیح، خطایابی، خطاگیری، درست‌نویسی، غلطزدایی، غلطیابی


ترجمه طیاب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طیاب


آب اندر حوض اگر زندانى است *** باد نشفش مى‏کند کار کانى است‏
مى‏رهاند مى‏برد تا معدنش *** اندک اندک تا نبینى بردنش‏
وین نفس جانهاى ما را همچنان *** اندک اندک دزدد از حبس جهان‏
تا إلیه یصعد أطیاب الکلم *** صاعدا منا إلى حیث علم‏
ترتقی أنفاسنا بالمنتقى *** متحفا منا إلى دار البقا
ثم تاتینا مکافات المقال *** ضعف ذاک رحمة من ذى الجلال‏
ثم یلجینا الى امثالها *** کى ینال العبد مما نالها
هکذا تعرج و تنزل دایما *** ذا فلا زلت علیه قائما
پارسى گوییم یعنى این کشش *** ز آن طرف آید که آمد آن چشش‏
چشم هر قومى به سویى مانده است *** کان طرف یک روز ذوقى رانده است‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طیاری

طیاری . [ طَی ْ یا ] (حامص ) طیار و آماده و مهیّا بودن . || اصطلاحی بوده است . تریاک مالی .

معنی طیاش

طیاش . [ طَی ْ یا ] (ع ص ) مرد سبک . (منتهی الارب ) (آنندراج ). سرسبک . (زمخشری ) (مهذب الاسماء).سبک . (منتخب اللغات ). || آنکه آهنگ مختلف دارد و بر یک اراده نرود. (منتهی الارب ) (آنندراج ). آنکه قصد

معنی طی کردن

طی کردن . [ طَی ی / طِی ی / طَ / طِک َ دَ ] (مص مرکب ) سپردن . بسپردن . بگذاشتن . پیمودن .قطع کردن . بریدن راهی را: شبح المفازة؛ طی کرد بیابان را. (منتهی الارب ). طوی البلاد طیاً؛ طی کرد زمین را. (منت

معنی طیار

طیار. [ طَ ] (ع اِ) نظم و ترتیب . || زینت . || زیور (به جواهر آراسته ). (دزی ج 2 ص 79).

معنی طیاء

طیاء. [ طَی ْ یا ] (ع ص ) زن گرسنه . (منتهی الارب ).

معنی طیاب

طیاب . [ طُی ْ یا] (ع ص ، اِ) بوی خوش . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || شی ٌٔ طُیاب ؛ نیک خوش . نیک پاک . نیک پاکیزه .(منتهی الارب ) (آنندراج ). و شاید مأخوذ از طیبت که فارسیان آن را در مورد خوشگوئی و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: