مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طولان


معنی طولان

طولان . (اِخ ) طولن . رجوع به تولان جربی شود. (تاریخ جهانگشای ج 2 ص 211).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طولان اینجا را کلیک کنید

هم معنی طولان

آزگار: تمام، طولانی، کامل
مدید : 1 دراز، طولانی 2 کشیده
طولانی : 1 دراز، طویل 2 دیر 3 دیرینه، دیرین، مدید 4 دور، بعید، مسافت‌زیاد 5 بسیار، زیاد
طول دادن : 1 طولانی کردن 2 دیر کردن
طول کشیدن : 1 طولانی‌شدن، به طول انجامیدن 2 ادامه یافتن، تداوم‌یافتن


ترجمه طولان

مدت طولانی: blue moon
اقامت طولانی کردن: outstay
شیار طولانی: trench
طولانی: lengthy
طولانی مدت: lengthy


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طولان

سخن نیچه: هنر معاشرت با انسانها عمدتاً بر مهارتی استوار است (نیاز به آموزشی طولانی دارد) كه به كمك آن قادریم غذایی را كه به طبخ آن هیچ اعتمادی نداریم بپذیریم و آن را ببلعیم.
سخن آرتور شوپنهاور: پس از مدتی طولانی امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقریباً به قدر مرگ دوستان و عزیزانمان غصه بخوریم؛ البته زمانی كه ایشان را به عنوان شاهدان پیروزیهای درخشانمان از دست داده باشیم.
سخن تام مین: معماری، یك ورزش در مسافت طولانی است. شما اندیشه تان را بر روی آن می گذارید و سالها با آن همراه می شوید، تا اینكه كم كم در این رشته راه می افتید.
سخن نیچه: هنر معاشرت با انسانها عمدتاً بر مهارتی استوار است (نیاز به آموزشی طولانی دارد) كه به كمك آن قادریم غذایی را كه به طبخ آن هیچ اعتمادی نداریم بپذیریم و آن را ببلعیم.
سخن امام علی (ع): هر كس آرزو را طولانی كند، به بدكرداری دچار شود.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طولازده

طولازده . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان در یکهزارگزی جنوب باختری لنگرود کنار راه فرعی لیلاکوه . جلگه و معتدل و مرطوب و مالاریائی با 169 تن سکنه .آب آن از استخر. محصو

معنی طولون

طولون . [ ] (معرب ،اِ) به یونانی عرطنیثا است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی طولارود

طولارود. (اِخ ) دهی جزء دهستان گرگانرود جنوبی بخش مرکزی شهرستان طوالش در 3 هزارگزی جنوب طوالش کنار راه شوسه ٔ هشت پر به انزلی . جلگه ، معتدل و مرطوب و مالاریائی با 2094 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ گر

معنی طوله

طوله . [ ل َ ] (اِ) اسم اندلسی قیطل است که بیونانی سفیددلیون نامند. (فهرست مخزن الادویه ). فیطل . و رجوع به دزی ج 2 شود.

معنی طولگیلان

طولگیلان . (اِخ ) نام اراضیی که طایفه ٔ طولگیلان در آن ساکن هستند، جزء دهستان گرگانرود بخش مرکزی شهرستان طوالش در 2 تا 6 کیلومتری شمال هشت پر.جلگه و معتدل و مرطوب و مالاریائی با 1179 تن سکنه . آب آن ا

معنی طولون

طولون . [ ] (معرب ، اِ) وزنی معادل نُه اوقیه ، و آن را قوطول و اسکرجه ٔ کبیره نیز گویند. (مفاتیح ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: