مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوبالة


معنی طوبالة

طوبالة. [ ل َ ] (ع اِ) میش . ج ، طوبالات (و لایقال للکبش طوبال ). (منتهی الارب ).

معنی طوبالة- ترجمه طوبالة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوبالة اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوبالة


ترجمه طوبالة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوبالةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوبیقا

طوبیقا. (معرب ، اِ) جدل . از یونانی توپیکو (موضع) گرفته شده و مبحث ششم از منطق ارسطو در جدل است . حاجی خلیفه در کشف الظنون آرد: کتاب جدل که در لغت یونان به طوبیقا موسوم است دارای هشت مقاله است . این

معنی طوبار

طوبار. [ طَ ] (اِخ ) از شاگردان مورولو اسپانیائی که در قرن 17 م . میزیسته و در نقاشی از طبیعت تقلید میکرده است . رجوع به الحلل السندسیة ج 1 ص 313 شود.

معنی طوبار

طوبار. (اِ) نوعی از ماهی . رجوع به طوبان و دزی ج 2 ص 66 شود.

معنی طوبال

طوبال . (ع اِ) میش نر را طوبال نامند. (فهرست مخزن الادویه ). و لایقال للکبش طوبال . (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء).

معنی طوبة

طوبة. [ ب َ ] (ع اِ) نام ماهیست در تاریخ قبط قدیم . (کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی طوبة

طوبة. [ ب َ ] (ع اِ) تأنیث طوب ، آجر. لغتی است شامی و گمان میکنم رومی باشد . (المعرب جوالیقی ص 229). || کلوخه ٔ کنده شده از زمین که سخت و خشک باشد: جاء لعندی و هو مقطع الحوائج منتوف اللحیة و هو یدق

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter