مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طواویسی


معنی طواویسی

طواویسی . [ طَ ] (ص نسبی ) منسوب به طواویس که قریه ای است در هشت فرسنگی بخارا. (سمعانی ).

معنی طواویسی- ترجمه طواویسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طواویسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی طواویسی


ترجمه طواویسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طواویسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوامیر

طوامیر. [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طومار. (منتهی الارب ). رجوع به طومار شود : و تقریر عشر عشیر آن بتحریر طوامیر تیسیر نپذیرد. (جهانگشای جوینی ).

معنی طوان

طوان . [ ] (اِخ ) ظاهراً نام محلی بوده بحوالی بغداد. (حبیب السیر ج 1 ص 278).

معنی طوبان

طوبان . (اِخ ) حصنی است از اعمال حمص یا حماة. (معجم البلدان ).

معنی طواویس

طواویس . [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طاووس . (منتهی الارب ). رجوع به طاووس شود.

معنی طوالق

طوالق . [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالقة. زن های وارسته از قید نکاح . رجوع به طالقه شود.

معنی طوبان

طوبان . (اِ) نوعی از ماهی (قزوینی نوعی از طوبار آورده است ). (دزی ج 2 ص 66).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter