مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوالیش


معنی طوالیش

طوالیش . [ طَ ] (اِ) طوالش . رجوع به طوالش (اِ) و رجوع به طالش شود.

معنی طوالیش- ترجمه طوالیش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوالیش اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوالیش


ترجمه طوالیش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوالیشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوالق

طوالق . [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالقة. زن های وارسته از قید نکاح . رجوع به طالقه شود.

معنی طوالش

طوالش . [ طَ ل ِ ] (اِ)ج ِ طالش فارسی به قاعده ٔ عربی . رجوع به طالش شود.

معنی طوب

طوب . (معرب ، اِ) توپ . گوی . رجوع به دزی ج 2 ص 63 و کلمه ٔ طوبه شود.

معنی طواویسی

طواویسی . [ طَ ] (ص نسبی ) منسوب به طواویس که قریه ای است در هشت فرسنگی بخارا. (سمعانی ).

معنی طوامس

طوامس . [ طَ م ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طامس . (منتهی الارب ).

معنی طوب

طوب . (اِخ ) (قصر الَ ...) موضعی است به افریقیه . (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter