مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوالع


معنی طوالع

طوالع. [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالع و طالعة. (آنندراج ) (غیاث ). || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: طوالع عبارت از درجه ٔ برابری است که به ازاء مطالع است چنانکه یاد کردیم . || طوالع در اصطلاح صوفیه اول چیزی که پیداشود از تجلیات اسماء الهیه بر باطن بنده و آراسته گرداند اخلاق او را به نور باطن . کذا فی کشف اللغات .

معنی طوالع- ترجمه طوالع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوالع اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوالع


ترجمه طوالع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوالعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوال

طوال . [ طُ ] (ع ص ) دراز. (منتهی الارب ). - طوال الدهر . رجوع به طَوال الدهر ذیل طَوال شود.

معنی طواویس

طواویس . [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طاووس . (منتهی الارب ). رجوع به طاووس شود.

معنی طوب

طوب . (ع اِ) خشت پخته . (منتخب اللغات ) (مهذب الاسماء). خشت پخته به لغت اهل مصر. (منتهی الارب ). به لغت اهل مصر آجر است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی طوانة

طوانة. [ طُ ن َ ] (اِخ ) شهری است بمرز مصیصة. یزیدبن معاویه گوید : و ماابالی بما لاقت جموعهم یوم الطوانة من حمی و من موم اذا اتکأت ُ علی الانماط مرتفعا بدیر مران عندی أم کلثوم . (از معجم البلدان

معنی طواله

طواله .[ طَ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان در 27هزار گزی جنوب قصبه ٔ رزن و 11 هزارگزی خاور شوسه ٔ رزن به همدان . جلگه و سردسیر و مالاریائی با 227 تن سکنه . آب آن از قنات ، محص

معنی طوالب

طوالب . [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالب .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter