مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوالش


معنی طوالش

طوالش . [ طَ ل ِ ] (اِ)ج ِ طالش فارسی به قاعده ٔ عربی . رجوع به طالش شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوالش اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوالش


ترجمه طوالش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوالشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوالیش

طوالیش . [ طَ ] (اِ) طوالش . رجوع به طوالش (اِ) و رجوع به طالش شود.

معنی طوایس

طوایس . [ طَ ی ِ ] (اِخ ) طواویس . شهرکی است نام او ارقود است و در وی مردمانی بوده اند با نعمت و تجمل و از تجمل هر کسی در خانه یکی و دو طاوس می داشته اند و عرب پیش از این طاوس ها ندیده بوده اند چون در

معنی طوالش

طوالش . [ طَ ل ِ ](اِخ ) نام یکی از شهرستانهای استان یکم کشور. مشخصات آن بطور خلاصه بشرح زیر است : حدود از طرف شمال به بخش آستارا از شهرستان اردبیل ، از جنوب به دهستان ماسوله از شهرستان فومن ، از خاور

معنی طوالة

طوالة. [ طَوْ وا ل َ ] (ع ص ) تأنیث طَوّال . (معجم البلدان ).

معنی طوامیر

طوامیر. [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طومار. (منتهی الارب ). رجوع به طومار شود : و تقریر عشر عشیر آن بتحریر طوامیر تیسیر نپذیرد. (جهانگشای جوینی ).

معنی طواویس

طواویس . [ طَ ] (اِخ ) نام دیهی است ببخارا. (منتهی الارب ). شهرکیست از ماوراءالنهر به بخارا بر سرحد سغد و اندر وی هر سالی یک روز بازار است که خلق بسیار اندروی گرد آیند. (حدود العالم ). نام ناحیتی از

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<