مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوالة


معنی طوالة

طوالة. [ طُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است . || چاهی است . (منتهی الارب ). موضعی است ببرقان و درآن چاهی است . قال ثعلب فی قول الحطیئة : و فی کل ممسی لیلة و معرس خیال یوافی الرکب من ام معبد فحیاک ودّ ما هداک لفتیة و خوص باعلی ذی طوالة هجّد. نصر گوید: طواله چاهی است در دیار فزارة ازآن بنی مرة و غطفان . شماخ گوید : کلا یومی طوالةوصل اروی ظنون ٌ آن مطّرِح الظنون . (از معجم البلدان ). - یوم طوالة ؛ از ایام عرب است . (معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوالة اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوالة


ترجمه طوالة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوالةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طواقیطوس

طواقیطوس . [ ] (معرب ، اِ) قرطم بری است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی طوالق

طوالق . [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالقة. زن های وارسته از قید نکاح . رجوع به طالقه شود.

معنی طواف اللقاء

طواف اللقاء. [ طَ فُل ْ ل ِ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به طواف القدوم شود.

معنی طوامس

طوامس . [ طَ م ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طامس . (منتهی الارب ).

معنی طوال

طوال . [ طَوْ وا ] (ع ص ) نیک دراز. (منتهی الارب ). سخت دراز. بسیار دراز. (منتخب اللغات ).

معنی طواویسی

طواویسی . [ طَ ] (ص نسبی ) منسوب به طواویس که قریه ای است در هشت فرسنگی بخارا. (سمعانی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: