مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوالة


معنی طوالة

طوالة. [ طُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است . || چاهی است . (منتهی الارب ). موضعی است ببرقان و درآن چاهی است . قال ثعلب فی قول الحطیئة : و فی کل ممسی لیلة و معرس خیال یوافی الرکب من ام معبد فحیاک ودّ ما هداک لفتیة و خوص باعلی ذی طوالة هجّد. نصر گوید: طواله چاهی است در دیار فزارة ازآن بنی مرة و غطفان . شماخ گوید : کلا یومی طوالةوصل اروی ظنون ٌ آن مطّرِح الظنون . (از معجم البلدان ). - یوم طوالة ؛ از ایام عرب است . (معجم البلدان ).

معنی طوالة- ترجمه طوالة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوالة اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوالة


ترجمه طوالة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوالةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوالة

طوالة. [ طَوْ وا ل َ ] (ع ص ) تأنیث طَوّال . (معجم البلدان ).

معنی طوامیر

طوامیر. [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طومار. (منتهی الارب ). رجوع به طومار شود : و تقریر عشر عشیر آن بتحریر طوامیر تیسیر نپذیرد. (جهانگشای جوینی ).

معنی طوالع

طوالع. [ طَ ل ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طالع و طالعة. (آنندراج ) (غیاث ). || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: طوالع عبارت از درجه ٔ برابری است که به ازاء مطالع است چنانکه یاد کردیم . || طوالع در اصطلاح صوفیه

معنی طوال

طوال . [ طِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طویل . (منتهی الارب ). رجوع به طویل شود. - سبع طوال ؛ هفت سوره ٔ درازتر قرآن از اول و آن بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و انفال و توبه باشد چنانکه رسول (ص

معنی طوالیش

طوالیش . [ طَ ] (اِ) طوالش . رجوع به طوالش (اِ) و رجوع به طالش شود.

معنی طوالش

طوالش . [ طَ ل ِ ](اِخ ) نام یکی از شهرستانهای استان یکم کشور. مشخصات آن بطور خلاصه بشرح زیر است : حدود از طرف شمال به بخش آستارا از شهرستان اردبیل ، از جنوب به دهستان ماسوله از شهرستان فومن ، از خاور

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: