مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طلب خصومت


معنی طلب خصومت

طلب خصومت . [ طَ ل َ ب ِ خ ُ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب )در نزد فقیهان آن است که شفعه را در نزد قاضی بطلبند و این هنگامی است که مشتری عقار را به وی تسلیم نکند آن وقت به قاضی میگوید: فلان شخص عقاری خریده است که حدود آن چنان است ... و من شفیع وی هستم بسبب فلان حدود عقار، پس به وی امر کن که آن را به من تسلیم کند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به شفعه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طلب خصومت اینجا را کلیک کنید

هم معنی طلب خصومت


ترجمه طلب خصومت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طلب خصومتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طلبی

طلبی . [ طَ ل ِ بی ی ] (ع ص نسبی ) با یاء نسبت . نزد علماء علم معانی عبارت است از سخنی که به کسی که متردد در حکمی است القاء شده باشد، مانند آنکه به شخص متردد گوئی : اِن زیداً قائم ٌ، و تأکید در مثل ا

معنی طلب اشهاد

طلب اشهاد. [ طَ ل َ ب ِ اِ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) که آن را طلب تقریر نیز خوانند، در نزد فقها عبارت از اِشهاد شفیع است برای طلب شفعه ٔ خویش در نزد عقار چنانکه بگوید: ای مردم شهادت دهید که من در این

معنی طلب

طلب . [ طُ ل ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طَلوب . (منتهی الارب ).

معنی طلبة

طلبة. [ طِ ل َ ب َ ] (ع اِ) ج ِ طِلب . (منتهی الارب ).

معنی طلبة

طلبة. [ طَ ل ِ ب َ ] (ع اِ) خواسته . مطلوب . (منتهی الارب ).

معنی طلباء

طلباء. [ طُ ل َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طلیب . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: