مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طلاوة


معنی طلاوة

طلاوة. [ طَ / طِ / طُ وَ ] (ع اِمص ) خوبی . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). نیکوئی . (مهذب الاسماء). || شادمانی . (منتهی الارب ). بهجت . (منتخب اللغات ). || قبول . (منتخب اللغات ). پذیرائی دل . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). پذیرائی . و منه : سمعت ُ کلاماً علیه طلاوة. || جادوئی . (منتهی الارب ). سِحر. (منتخب اللغات ). || (اِ) پوست تنک مانندی سر شیر یا سر خون . || طعام باقیمانده ٔ در دهن . || آب دهن که بجهت بیماری و جز آن بسته گردد. (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طلاوة اینجا را کلیک کنید

هم معنی طلاوة


ترجمه طلاوة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طلاوة


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: