مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طرطبانیة


معنی طرطبانیة

طرطبانیة. [ طُ طُ نی ی َ ] (ع ص ) بمعنی طُرطُبة و طُرطُبّة است . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طرطبانیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی طرطبانیة


ترجمه طرطبانیة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طرطبانیةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طرطقة

طرطقة. [ طَ طَ ق َ ] (ع مص ) بانگ برداشتن . برآوردن بانگی بلند و خشن . طرق و طرق کردن . چکاچاک کردن . درق و درق کردن . تراک کردن . طراق طراق کردن . || طراق طراق کردن استخوان (در حمام ). || در را کوبید

معنی طرط

طرط. [ طَ رِ ] (ع ص ) مرد گول . نادان . || طَرِطُالحاجبین ؛ مرد کم موی ابرو، و لا بد من ذکر الحاجبین و قد یترک قلیلاً. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی طرطبة

طرطبة. [ طُ طُ ب َ / طُ طُب ْ ب َ ] (ع ص ) درازپستان از ماده بز و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی طرطاب

طرطاب . [ طِ ] (ع اِ) نان تاوه . (مهذب الاسماء). خبز طابق . (فهرست مخزن الادویة).

معنی طرطوسی

طرطوسی . [ طَ رَ / طَ ] (ص نسبی ) منسوب به شهر طرطوس . (سمعانی ).

معنی طرطری هندی

طرطری هندی . [ طَ طَ ی ِ هَِ ] (اِخ ) هدایت آرد: از حکما و بلغای هندوستان است . تقی اوحدی نوشته که در مجموعه ای شش هفت قصیده ٔ نیکو به اسم او دیده ام . بهر حال از او میباشد: هست گوئی عارض آن ترک زیبا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: