مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طردغادوطس


معنی طردغادوطس

طردغادوطس . [ طَ دَ غا طِ ] (معرب ، اِ) به یونانی عصفورالسباع و عصفورالشوکة را نیزنامند و آن عصفوری است کوچک . (فهرست مخزن الادویة).

معنی طردغادوطس- ترجمه طردغادوطس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طردغادوطس اینجا را کلیک کنید

هم معنی طردغادوطس


ترجمه طردغادوطس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طردغادوطسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طرز

طرز. [ طَ ] (اِخ ) دهی از بخش راور شهرستان کرمان ، در 38هزارگزی شمال باختری راور، کنار راه فرعی کوهبنان به راور. کوهستانی سردسیر با 250 تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و تریاک و پنبه و شغل ا

معنی طردیة

طردیة. [ طَ دی ی َ ] (ع اِ) شعر درباره ٔ شکار. (دزی ج 2 ص 34).

معنی طردان

طردان . [ طَ ] (ع اِ) دانه ٔ کوچک سیاهی که در میان گندم یافت میشود. (دزی ج 2 ص 34).

معنی طرسا

طرسا. [ طَ ] (اِ) نوعی از بلوط است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی طردجرد

طردجرد. [ طَ ج ِ ] (اِخ ) از معظم قراء ساوه است . (نزهةالقلوب چ اروپا ج 3 ص 63).

معنی طردیمن

طردیمن . [ ] (معرب ، اِ) به یونانی کاشم است . (فهرست مخزن الادویه ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: