مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طاعل


معنی طاعل

طاعل . [ ع ِ ] (ع ص ) تیر راست . (منتهی الارب ). السهم المقوم . (اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طاعل اینجا را کلیک کنید

هم معنی طاعل


ترجمه طاعل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طاعلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طاعتدار

طاعتدار. [ ع َ ] (ص مرکب ) مطیع. حاضرفرمان : پسر را بدرگاه عالی فرستد وبنده و طاعتدار باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 399).

معنی طاعت پیشه

طاعت پیشه . [ ع َ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) طاعت ور. (آنندراج ). عابد.

معنی طاعت نمود

طاعت نمود. [ ع َ ن ِ / ن ُ / ن َ ] (مص مرکب مرخم ) فرمانبری نشان دادن . اظهار طاعت کردن : رسول به نزدیک امیر اسماعیل آمد و نامه بداد و از طاعت نمود امیر بلخ و گورکانیان خبر داد. (تاریخ بخارا).

معنی طاغ طاغ

طاغ طاغ . (اِ صوت مرکب ) آواز نعل درشت ، کوفتن پتک و مانند آن .

معنی طاعتگاه

طاعتگاه . [ ع َ ] (اِ مرکب ) طاعتگه . معبد. پرستشگاه . جایگاه عبادت . مقام پرستش : یکی دیر سنگین برافراشتند بجمهور طاعت گهش ساختند. نظامی . الهی در طاعتم باز کن بطاعت گهم محرم راز کن . عبداﷲ هاتف

معنی طاعت داشتن

طاعت داشتن . [ ع َ ت َ ] (مص مرکب ) فرمان بردن . گوش بر فرمان داشتن : بیکدیگر مشغول شوند، و همگان طاعت تو دارند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: