مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طاعل


معنی طاعل

طاعل . [ ع ِ ] (ع ص ) تیر راست . (منتهی الارب ). السهم المقوم . (اقرب الموارد).

معنی طاعل- ترجمه طاعل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طاعل اینجا را کلیک کنید

هم معنی طاعل


ترجمه طاعل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طاعلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طاعون شیرویةالم...

طاعون شیرویةالملک . [ ن ِ ی َ تِل ْ م َ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) طاعونی بوده است که پس از طاعون عمواس در عراق پدید آمده است .

معنی طاعون گاو

طاعون گاو. [ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به گاومرگی شود.

معنی طاعت دوست

طاعت دوست . [ ع َ ] (ص مرکب ) دوستدار طاعت . گوش بر فرمان : زن پرهیزکار طاعت دوست با تو چون مغز باشد اندرپوست . اوحدی .

معنی طاعونی

طاعونی . (ص نسبی ) طاعونیة. منسوب به طاعون ؛ هوای طاعونی . خیارک ِ طاعونی .

معنی طاعلة

طاعلة. [ ع َ ل َ ] (اِخ ) جائی است در اندلس . (معجم البلدان ).

معنی طاعون بقری

طاعون بقری . [ ن ِ ب َق َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به گاومرگی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: