مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سیبیا


معنی سیبیا

سیبیا. (اِ) بلغت سریانی نوعی از ماهی باشد در ناحیه ٔ بیت المقدس و در بعضی از سواحل مغرب نیز هست . (برهان ) (آنندراج ). نوعی از ماهی و به عربی لسان البحر و به فارسی ماهی مرکب نامند و در بحر قلزم بسیار و شبیه بسرطان و ظاهرش صدفی و باطنش حجری است ... (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی سیبیا- ترجمه سیبیا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سیبیا اینجا را کلیک کنید

هم معنی سیبیا


ترجمه سیبیا

سیبیا: cuttlefish


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سیبیامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سیبک ثالث

سیبک ثالث . [ ب َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاریز نوبالاجام بخش تربت جام شهرستان مشهد. دارای 108 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آنجاغلات و پنبه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی سیچقان

سیچقان . (ترکی ، اِ) موش . رجوع به ماده ٔ بعد شود.

معنی سیج

سیج . [ س َ ] (اِ) مویز است که انگور خشک شده باشد. (برهان ) (آنندراج ). مویز. (فرهنگ رشیدی ).

معنی سیج

سیج . (اِ) رنج . محنت . مشقت . (برهان ) (آنندراج ).

معنی سیتل

سیتل . [ س َ ت َ ] (ع اِ) بز کوهی . ج ، سیاتل . (مهذب الاسماء) (از فهرست مخزن الادویه ) (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی سیبویه

سیبویه . [ ب ِ وَی ْه ْ / بوی َ ] (اِخ ) عمروبن عثمان بن قنبر مولی بنی الحارث بن کعب بن عمربن وعلةبن خالدبن مالک بن أدد، مکنی به ابوبشر یا ابوالحسن . ایرانی و از مردم شیراز است و امام النحاة لقب اوست

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: