مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سیبریه


معنی سیبریه

سیبریه . [ ب ِ ی َ / ی ِ ] (اِخ )سیبریا. سیبری . دشتی پهناور که همه ٔ شمال آسیا را فراگرفته و از کوههای اورال (میان اروپا و آسیا) تا اقیانوس کبیر ممتد و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی محدود است . مساحت این دشت وسیع 1238000 کیلومتر مربعاست که تمام آن دشت و هموار است . فقط در شرق آن کوههای یا بلونویئی و استانووئی و در جنوب کوههای سایان و آستایی قرار دارد. رودخانه های «اب » ینی سئی ، لنا و آمور در آن جریان دارند که به اقیانوس منجمد شمالی میریزند. جمعیت سیبریه درحدود 25 میلیون تن میباشد که از نژادهای بومی روسهای مهاجر هستند. سیبریه از لحاظ سیاسی بچهار قسمت تقسیم میشود: 1 - جمهوری یا کوتسک که پایتخت آن ایرکوتسک درکنار رود «لنا» قرار دارد. 2 - جمهوری بوریات و مغول که مرکز آن ورخنه اودینسک است . 3 - سیبریه ٔ غربی که پایتخت آن نووسیبرسک است . 4 - سیبریه ٔ شرقی که پایتخت آن ایرکوتسک در کنار دریاچه ٔ بایکال است . سیبریه مستور از جنگل است و زغال سنگ آن یکی از مهمترین معادن زغال سنگ دنیا است . (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی سیبریه- ترجمه سیبریه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سیبریه اینجا را کلیک کنید

هم معنی سیبریه


ترجمه سیبریه

سیبریه: Siberia
سیبریهای: Siberian


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سیبریهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سیت

سیت . (اِخ ) رجوع به سک و سکاها شود.

معنی سیج

سیج . (اِخ ) دهی است جزء دهستان مرکز بخش آستارا شهرستان اردبیل . دارای 211 تن سکنه . آب آن از رودخانه و چشمه . محصول آن غلات ، تهیه ٔ زغال . شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی سیبستان

سیبستان . [ ب ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قشند بخش کرج شهرستان تهران . دارای 559 تن سکنه . آب آن ازچشمه سار. محصول آنجا غلات ، باغات ، میوه و عسل است .

معنی سیب

سیب . (اِخ ) طایفه ای از طوایف ناحیه ٔ سراوان کرمان . (جغرافیای سیاسی کرمان ص 97).

معنی سیبک

سیبک . [ ب َ ] (ع مص ) به معنی سبک پوشیدن سطح چیزی را. (از دزی ج 1 ص 711). رجوع به سبک شود.

معنی سیبوسن

سیبوسن . [ س َ ] (اِ) در مجمع الفرس سروری به معنی اسبغول و اسفیوش آمده و آنرا به عربی بذر قطونا خوانند. (برهان ) (آنندراج ). سبیوش . اسپیوش . اسفرزه . اسپرزه . رجوع به اسپرزه شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: