مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سناتور


معنی سناتور

سناتور. [ س ِ ت ُ] (فرانسوی ، اِ) وکیل مجلس اعیان . وکیل مجلس سنا.

معنی سناتور- ترجمه سناتور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سناتور اینجا را کلیک کنید

هم معنی سناتور

سناتور : عضو سنا، عضو مجلس‌اعیان، نماینده مجلس اعیان


ترجمه سناتور

سناتور: senator
سناتور: senator
زوجه سناتور: peeress


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سناتورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سناطة

سناطة. [ س َ طَ ](ع مص ) کوسه گردیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی سناءالدین

سناءالدین . [ س َ ئُدْ دی ] (اِخ ) ارقم فارسی که برقم مردی و مردمی صفحه ٔ دولت او مرقوم بوده و کمال شهامت او همه اقران و اکفاء را معلوم ، برادر اتابک دکله که ممالک فارس در تحت تصرف و فرمان او بود و از

معنی سناب

سناب . [س َ ] (ع ص ، اِ) بدی سخت . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی سناجق

سناجق . [ س َ ج ِ ] (اِ) ج ِ عربی کلمه ٔ ترکی سنجاق و سنجق به معنی علم و نشان و رایت و سوزن مانندی که بر یک سر آن گره دگمه مانندی باشد. (از ناظم الاطباء) : باز ندارد عنان و باز نماند تا نزند در یمن س

معنی سناب

سناب . [ س ِ ] (ع ص ) درازپشت . || درازشکم و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی سناخة

سناخة. [ س َ خ َ ] (ع اِ) بوی بد. || چرک و ریم . || نشان دباغت . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: