مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سماق پالا


معنی سماق پالا

سماق پالا. [ س ُ ] (اِ مرکب ) سماق پالاینده . ظروف سوراخ داری که جهت صاف کردن اشیای آبدار بکار برند. (از فرهنگ فارسی معین ). آبکش چلو صافی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سماق پالا اینجا را کلیک کنید

هم معنی سماق پالا


ترجمه سماق پالا

سماق پالان: colander


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سماق پالامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سماق

سماق . [ س َ ] (اِ) نوعی از سنگ که سفید و نرم باشد. (غیاث ) (آنندراج ).

معنی سماکان

سماکان . [ س ِ ] (اِخ ) نام دو ستاره که یکی را سماک الاعزل و دیگری را سماک الرامح گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به سماک شود.

معنی سماک

سماک . [ س ُ ] (اِ) سماق . رجوع به سماق شود.

معنی سماقیل

سماقیل . [ س َ ] (اِ) سماق را گویند و آن چیزی است که در آشها و طعام کنند. (برهان ). تخم و سماق . (ناظم الاطباء). سماق الدباغین . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی سماک

سماک . [ س ِ ] (ع اِ) آنچه بدان چیزی رابردارند و بلند کنند. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || بالای سینه تا متصل چنبر گردن . (منتهی الارب ). جزء بالای سینه تا محل اتصال چنبر گردن . || (ص ) راه ن

معنی سماکار

سماکار. [ س َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) سبوکش میخانه را گویند، یعنی خدمتکار شرابخانه . (برهان ) (از فرهنگ رشیدی ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). || مطلق خدمتکار. (برهان ) (فرهنگ رشیدی ) : زهره ای و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: